Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Charakterystyka studiów sztuki piękne

STUDIA DOKTORANCKIE W DYSCYPLINIE SZTUK PIĘKNYCH

Studia doktoranckiew zakresie Sztuk Pięknych realizowane na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem magistra sztuki.

Celem studiów doktoranckich jest wykształcenie kadry o wysokich kompetencjach w zakresie najnowszej wiedzy i umiejętności jej zastosowania praktycznego do prowadzenia samodzielnej kreatywnej działalności twórczej oraz uczestnictwa w budowaniu kultury artystycznej w kraju i za granicą.

Studia zapewniają doktorantom warunki do uzyskania zaawansowanej wiedzy przygotowującej do kreatywnej pracy twórczej oraz do zdobycia kwalifikacji dydaktycznych niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, czas ich trwania wynosi cztery lata i obejmuje osiem semestrów. Uczestnik studiów doktoranckich odbywa studia pod nadzorem opiekuna naukowego, będącego pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mającego uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.

Program studiów obejmuje przedmioty obligatoryjne i fakultatywne realizowane przez uczestnictwo w wykładach, seminariach, prezentacjach dorobku artystycznego, ćwiczeniach i dyskusjach oraz praktykach zawodowych.

Studia doktoranckie obejmują realizację programu studiów i przeprowadzenie przewodu doktorskiego, prowadzącego do uzyskania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Absolwenci studiów doktoranckich posiadają kompetencje odpowiadające standardom europejskim – ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.

Studia realizują cele strategiczne Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przez umacnianie jego pozycji dydaktycznej i zachowanie specyfiki naukowo-artystycznej. Funkcjonowanie studiów doktoranckich jest przedmiotem analiz wykonywanych w ramach działającego na Wydziale systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Informacje dla kandydatów: Przewodnik po studiach – Studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Jędrzej Gołaś