Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zrządzania kolekcją muzealną

www.psmuz.umk.pl

Studia są kierowane głównie do pracowników muzeów, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.

Program studiów zawiera zagadnienia tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, ale też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Studia te, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwiają ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim – wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233).

Nasza oferta kierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich różnych dziedzin, mających odniesienia dla pracy muzealnej, chcących uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego muzeum.

Studia (tu szczegółowa oferta (Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną – Informacje) (170 KB) (408 KB)) mogą podjąć zarówno absolwenci studiów magisterskich jak i licencjackich. Rekrutacja trwa do 15 września 2022 r. 

Gwarancję wysokiego poziomu nauczania stanowi kadra. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych (zwłaszcza w zakresie problematyki ogólnomuzealnej i profilaktyki konserwatorskiej) oraz przez zaproszonych wybitnych specjalistów uniwersyteckich i muzealnych, zatrudnionych w znanych krajowych placówkach.

Badania nad konserwacją, warunkami przechowywania dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej stanowią nader istotny element profilu naukowego i wieloletniej praktyki nauczania studentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (nasi absolwenci są cenionymi pracownikami muzeów, a niejednokrotnie wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie).

Program ramowy studiów na rok akademicki 2021/2022 obejmuje

Szczegółowy program ramowy: pobierz

Warunki uczestnictwa i szczegółowy program merytoryczny studiów znajduje się na stronie: www.psmuz.umk.pl.

Akty prawne

Ustawa_Prawo_o_szkolnictwie_wyższym_i_nauce (1,38 MB)

Regulamin_studiów_podyplomowych_od_2019 (1,07 MB)

Zasady pobierania opłat – od października 2019 r. (414 KB)

Wzór oświadczenia (269 KB)

Wysokość opłat – rok akademicki 2022_2023 (312 KB)