Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE OCHRONY I ZARZĄDZANIA KOLEKCJĄ MUZEALNĄ

www.psmuz.umk.pl

Studia są kierowane głównie do pracowników muzeów, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.

Program studiów zawiera zagadnienia tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, ale też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Studia te, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwiają ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim – wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233).

Nasza oferta kierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich różnych dziedzin, mających odniesienia dla pracy muzealnej, chcących uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego muzeum. Mogą podjąć zarówno absolwenci studiów magisterskich jak i licencjackich.

Studia podyplomowe z zarządzania kolekcją muzealną, załącznik do oferty 

Rekrutacja trwa do 30 września 2023 r. 

Gwarancję wysokiego poziomu nauczania stanowi kadra. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych (zwłaszcza w zakresie problematyki ogólnomuzealnej i profilaktyki konserwatorskiej) oraz przez zaproszonych wybitnych specjalistów uniwersyteckich i muzealnych, zatrudnionych w znanych krajowych placówkach.

Badania nad konserwacją, warunkami przechowywania dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej stanowią nader istotny element profilu naukowego i wieloletniej praktyki nauczania studentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (nasi absolwenci są cenionymi pracownikami muzeów, a niejednokrotnie wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie).

Program ramowy studiów na rok akademicki 2021/2022 obejmuje

Szczegółowy program ramowy:

PROGRAM RAMOWY 

Warunki uczestnictwa i szczegółowy program merytoryczny studiów znajduje się na stronie: www.psmuz.umk.pl.

Akty prawne

https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/akty_prawne/

Aktualna oferta

https://www.umk.pl/kandydaci/podyplomowe/oferta/?id_kursu=4209