Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ
ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności badaniem, projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczących konserwacji i restauracji zabytków architektury.

Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:

 

Obecnie, do 19.09.2017 r. trwa rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 – szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronach internetowych: konserwatorstwo.umk.pl oraz  UMK – Oferta studiów podyplomowych.

Edycja rozpocznie się w semestrze zimowym 2017/2018 (październik 2017 r.).

Do pobrania: Ramowy Program Studiów 2017/2018

Informacja telefoniczna i internetowa:

(56) 611 38 15
email: zakladkonserwatorstwa@umk.pl,  wkania@umk.pl