Kontakt ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZABYTKOZNAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ
ARCHITEKTURY HISTORYCZNEJ

Studia przewidziane są dla osób zajmujących się konserwacją i restauracją zabytków architektury w szczególności badaniem, projektowaniem, wykonawstwem i nadzorowaniem prac budowlano-konserwatorskich, a także zarządzaniem dziedzictwem architektonicznym.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Konwencja ta zobowiązuje do specjalistycznego szkolenia architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych oraz architektów krajobrazu. Szkolenie takie mogą zapewnić jedynie Studia Podyplomowe, gdyż w ramach studiów stacjonarnych I i II stopnia zasadniczo nie prowadzi się zajęć w pełnym zakresie dotyczących konserwacji i restauracji zabytków architektury.

Ramowy program studiów obejmuje zagadnienia:

 

Obecnie, do 31.12.2022 r. trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/20223 – szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się na stronach internetowych: konserwatorstwo.umk.pl oraz  UMK – Oferta studiów podyplomowych.

Edycja rozpocznie się od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.

Do pobrania przygotowany Ramowy Program Studiów 

Informacja telefoniczna i internetowa:

(56) 611 38 15
email: katedrakonserwtorstwa@umk.pl