Kontaktul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
tel.: (+48) 56-611-38-10

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Kandydaci,
ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzamy zupełnie zdalne warunki rekrutacji.

Na kierunkach artystycznych oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki rekrutacja opiera się na PORTFOLIO prac dostarczonych w jednym dużym pliku PDF, uzupełnionym o pisemną, krótką AUTOPREZENTACJĘ Kandydata inspirowaną czterema zdefiniowanymi zagadnieniami. Całości dopełnia tradycyjnie KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH. Nie będą organizowane w tym roku tradycyjne egzaminy praktyczne, które w pełni zostały zastąpione zdalną, bezpieczną formułą rekrutacji.

Zasady rekrutacji i szczegółowe wymagania dla kandydatów na poszczególne kierunki z zakresu dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki w roku akademickim 2021/2022, dostępne są TU.

Na studia I stopnia z dyscypliny nauki o sztuce, tj. Historię sztuki, Krytykę artystyczną, Ochronę dóbr kultury, obowiązuje KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH.

Na studia II stopnia z Historii sztuki obowiązuje ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW, na studia II stopnia z Ochrony dóbr kultury – KONKURS OCEN ZE STUDIÓW.


 

Przedstawiamy aktualny HARMONOGRAM rekrutacji dla kierunków studiów na naszym Wydziale w roku akademickim 2021/2022.

I TURA rekrutacji 2021/2022 LINK

II TURA – UZUPEŁNIAJĄCA rekrutacji 2021/2022 LINK


 

Umożliwiając Państwu KONTAKT z przedstawicielami poszczególnych kierunków, prosimy o zadawanie szczegółowych pytań oraz konsultowanie portfolio, poprzez wskazane ADRESY E-MAIL  i podczas ZDALNYCH DYŻURÓW, odbywających się według poniższego harmonogramu. ZACHĘCAMY DO KONTAKTU!

GRAFIKA e-mail: grafika_rekrutacja@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (grafika_rekrutacja@o365.umk.pl) w terminach załączonych TU.

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA e-mail: sztukamediow@umk.pl, spotkania na platformie GOOGLE MEET  https://meet.google.com/fyz-xeet-yzh w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 (wymagane zalogowanie przez dowolny adres Gmail).

MALARSTWO – e-mail: konsultacje.malarstwo@umk.pl oraz poprzez Fb kierunku: https://www.facebook.com/wspmalarstwo/, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (szpak81@o365.umk.pl) w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00.

ARCHITEKTURA WNĘTRZe-mail: rekrutacja_aw@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (rekrutacja_aw@o365.umk.pl) w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00.

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI – e-mail: konserwacja.rekrutacja@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams (tu LINK do spotkania) po umówieniu przez e-mail (konserwacja.rekrutacja@o365.umk.pl), w następujących terminach: w marcu 2021wtorki, godz. 19.00-20.00, w kwietniu 2021poniedziałki, godz. 19.00-20.00, w maju 2021czwartki, godz. 16.00-18.00, w czerwcu 2021wtorki, godz. 10.00-13.00.

HISTORIA SZTUKI – e-mail: historiasztuki@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (historiasztuki@o365.umk.pl) w każdą środę w godz. 15.00-16.00.

KRYTYKA ARTYSTYCZNA – e-mail: krytyka_artystyczna@umk.pl, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (catalina@umk.pl) w każdy wtorek w godz. 17.00-18.00.

OCHRONA DÓBR KULTURY – e-mail: jracz@umk.pl oraz poprzez Fb kierunku: https://www.facebook.com/odkwtoruniu, spotkania na platformie MS Teams po umówieniu przez e-mail (wbinnebesel@gmail.com).

 


Uchwały Senatu UMK w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dostępne są TU.


 

Kontakt

Wydział Sztuk Pięknych  UMK

Dziekanat

mgr Beata Suty

telefon: 56 611 3854

e-mail: beata.suty@umk.pl

 dr Karolina Zimna-Kawecka

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

kontakt: kzimka@umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (komisja pracuje zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00). Telefon do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zostanie włączony 7 czerwca 2021 r. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w całym okresie rekrutacji nie będzie pracowała w soboty. Dyżury on-line będzie pełnić tylko w wybrane soboty: 17.07.2021 r., 24.07.2021 r., 31.07.2021 r., 18.09.2021 r., oraz 25.09.2021 r. (w godz. 9:00-14:00).