Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

2022

UCHWAŁA Nr 1__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie zmiany składu Rady Programowej kierunku SzMiEW (133 KB)

UCHWAŁA Nr 2__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu inte komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW I st. (136 KB)

UCHWAŁA Nr 3_DSPiKDS_11_01_2021 w sprawie powołania członków interdyscyplinarnej komisji – SzMiEW I st. (135 KB)

UCHWAŁA Nr 4__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela studentów do interdyscyplinarnej komisji (134 KB)

UCHWAŁA Nr 5__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Pani prof. dr hab. Mirosławy Rocheckiej (135 KB)

UCHWAŁA Nr 6__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Pani prof. dr hab. Anny Wysockiej (138 KB)

UCHWAŁA Nr 7__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie przesunięcia zaliczenia praktyk pedagogicznych (136 KB)

UCHWAŁA Nr 8__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie przesunięcia zajęć seminarium z historii sztuki (136 KB)

UCHWAŁA Nr 9__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie zmiany w programie studiów kierunku KiR (137 KB)

UCHWAŁA Nr 10__DSPiKDS_08_03_2022 w sprawie zaopiniowania Regulaminu dyplomowania na kierunku AW I st. (137 KB)

UCHWAŁA Nr 11__DSPiKDS_08_03_2022 w sprawie zatrudnienia mgr Arletty Piaseckiej na stanowisko asytenta (137 KB)

UCHWAŁA Nr 12__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr D. Chilińskiej (135 KB)

UCHWAŁA Nr 13__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie zatwierdzenia procedury weryfikacji efektów uczenia się (140 KB)

UCHWAŁA Nr 14__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr J. Rebelki-Czapiewskiej (143 KB)

UCHWAŁA Nr 15__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pana mgr Piotra Czyża (141 KB)

UCHWAŁA Nr 16__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr Oksanie Budnej-Kaczor (143 KB)

UCHWAŁA Nr 17__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr. Adamowi Kaźmierczakowi (142 KB)

UCHWAŁA Nr 18__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania w skład Rady Programowej prof. J. Olszewską-Świetlik (142 KB)

UCHWAŁA Nr 19__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zatrudnienia mgr E. Kolakowskiej na stanowisko asystenta (135 KB)

UCHWAŁA Nr 20__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zatrudnienia dr Anastasi Christopoulou na stanowisko adiunkta (134 KB)

UCHWAŁA Nr 21__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowania kierunku SzMiEW (jm) (134 KB)

UCHWAŁA Nr 22__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku Malarstwo (133 KB)

UCHWAŁA Nr 23__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku Grafika (139 KB)

UCHWAŁA Nr 24__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku AW (135 KB)

UCHWAŁA Nr 25__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień za dyplomy na kierunku AW (135 KB)

UCHWAŁA Nr 26__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień za dyplomy na kierunku SzMiEW (137 KB)

UCHWAŁA Nr 27__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody dydaktycznej na kierunku Malarstwo (135 KB)

UCHWAŁA Nr 28__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pani mgr Eweliny Kołakowskiej (141 KB)

UCHWAŁA Nr 29__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pani mgr Annie Andrzejewskiej (140 KB)

UCHWAŁA Nr 30__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie wyznaczenia na promotora Pana dr. hab. Jarosława Rogóża, prof. UMK (139 KB)

UCHWAŁA Nr 31__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie wyznaczenia na promotora pomocniczego Panią dr Teresę Kurkiewicz (136 KB)

UCHWAŁA Nr 32__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Kaczorowskiej (136 KB)

UCHWAŁA Nr 33__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie przyjęcia regul. przyznawania nagrody dydaktycznej im. prof. J.Flika (140 KB)

UCHWAŁA Nr 34__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie zmiany regul. przyznawania nagrody im. L. Torwirta (137 KB)

UCHWAŁA Nr 35__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie zmiany regul. przyznawania medalu im. prof. J. Boguckiego (142 KB)

UCHWAŁA Nr 36__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK (142 KB)

UCHWAŁA Nr 37__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr J. Rebelce-Czapiewskiej (143 KB)

UCHWAŁA Nr 38__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (141 KB)

UCHWAŁA Nr 39__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK (142 KB)

UCHWAŁA Nr 40__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK (139 KB)

UCHWAŁA Nr 41__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr O. Budnej-Kaczor (143 KB)

UCHWAŁA Nr 42__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (140 KB)

UCHWAŁA Nr 43__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr P. Czyżowi (145 KB)

UCHWAŁA Nr 44__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora (139 KB)

UCHWAŁA Nr 45__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zmiany regulaminu przyznawania medalu im. T. Niesiołowskiego (137 KB)

UCHWAŁA Nr 46__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Agaty Ogińskiej na stanowisko asystenta (137 KB)

UCHWAŁA Nr 47__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana mgra Piotra Maćko na stanowisko asystenta (136 KB)

UCHWAŁA Nr 48__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Barbary Gmińskiej-Nowak na stanowisko asystenta (139 KB)

UCHWAŁA Nr 49__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana mgra Jakuba Sobczaka na stanowisko asystenta (139 KB)

UCHWAŁA Nr 50__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Marty Nalaskowskiej na stanowisko asystenta (136 KB)

UCHWAŁA Nr 51_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani dr Agnieszki Basak-Wysoty na stanowisko asystenta (134 KB)

UCHWAŁA Nr 52_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani dr Jolanty Jędrej na stanowisko asystenta (135 KB)

UCHWAŁA Nr 53_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Darii Maciąg na stanowisko asystenta (139 KB)

UCHWAŁA Nr 54_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Marii Drozd na stanowisko asystenta (136 KB)

UCHWAŁA Nr 55_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana dra Stanisława Kośmińskiego na stanowisko adiukta (136 KB)