Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

2022

UCHWAŁA Nr 1__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie zmiany składu Rady Programowej kierunku SzMiEW 

UCHWAŁA Nr 2__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu inte komisji ds. programu studiów kierunku SzMiEW I st.

UCHWAŁA Nr 3_DSPiKDS_11_01_2021 w sprawie powołania członków interdyscyplinarnej komisji – SzMiEW I st. 

UCHWAŁA Nr 4__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela studentów do interdyscyplinarnej komisji 

UCHWAŁA Nr 5__DSPiKDS_11_01_2022 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Pani prof. dr hab. Mirosławy Rocheckiej 

UCHWAŁA Nr 6__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Pani prof. dr hab. Anny Wysockiej 

UCHWAŁA Nr 7__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie przesunięcia zaliczenia praktyk pedagogicznych 

UCHWAŁA Nr 8__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie przesunięcia zajęć seminarium z historii sztuki 

UCHWAŁA Nr 9__DSPiKDS_08_02_2022 w sprawie zmiany w programie studiów kierunku KiR 

UCHWAŁA Nr 10__DSPiKDS_08_03_2022 w sprawie zaopiniowania Regulaminu dyplomowania na kierunku AW I st. 

UCHWAŁA Nr 11__DSPiKDS_08_03_2022 w sprawie zatrudnienia mgr Arletty Piaseckiej na stanowisko asytenta 

UCHWAŁA Nr 12__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr D. Chilińskiej 

UCHWAŁA Nr 13__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie zatwierdzenia procedury weryfikacji efektów uczenia się

UCHWAŁA Nr 14__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr J. Rebelki-Czapiewskiej 

UCHWAŁA Nr 15__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pana mgr Piotra Czyża 

UCHWAŁA Nr 16__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr Oksanie Budnej-Kaczor 

UCHWAŁA Nr 17__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacja dla mgr. Adamowi Kaźmierczakowi 

UCHWAŁA Nr 18__DSPiKDS_05_04_2022 w sprawie powołania w skład Rady Programowej prof. J. Olszewską-Świetlik 

UCHWAŁA Nr 19__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zatrudnienia mgr E. Kolakowskiej na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 20__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zatrudnienia dr Anastasi Christopoulou na stanowisko adiunkta 

UCHWAŁA Nr 21__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowania kierunku SzMiEW (jm) 

UCHWAŁA Nr 22__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku Malarstwo 

UCHWAŁA Nr 23__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku Grafika 

UCHWAŁA Nr 24__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie zmiany Regulaminu dyplomowa kierunku AW 

UCHWAŁA Nr 25__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień za dyplomy na kierunku AW 

UCHWAŁA Nr 26__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień za dyplomy na kierunku SzMiEW 

UCHWAŁA Nr 27__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagrody dydaktycznej na kierunku Malarstwo 

UCHWAŁA Nr 28__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pani mgr Eweliny Kołakowskiej

UCHWAŁA Nr 29__DSPiKDS_10_05_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji dla Pani mgr Annie Andrzejewskiej 

UCHWAŁA Nr 30__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie wyznaczenia na promotora Pana dr. hab. Jarosława Rogóża, prof. UMK 

UCHWAŁA Nr 31__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie wyznaczenia na promotora pomocniczego Panią dr Teresę Kurkiewicz 

UCHWAŁA Nr 32__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Kaczorowskiej 

UCHWAŁA Nr 33__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie przyjęcia regul. przyznawania nagrody dydaktycznej im. prof. J.Flika 

UCHWAŁA Nr 34__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie zmiany regul. przyznawania nagrody im. L. Torwirta 

UCHWAŁA Nr 35__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie zmiany regul. przyznawania medalu im. prof. J. Boguckiego

UCHWAŁA Nr 36__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK 

UCHWAŁA Nr 37__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr J. Rebelce-Czapiewskiej 

UCHWAŁA Nr 38__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

UCHWAŁA Nr 39__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK 

UCHWAŁA Nr 40__DSPiKDS_07_06_2022 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8. PRK 

UCHWAŁA Nr 41__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr O. Budnej-Kaczor 

UCHWAŁA Nr 42__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

UCHWAŁA Nr 43__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania recenzentów w postęp. o nadanie stopnia dr P. Czyżowi 

UCHWAŁA Nr 44__DSPiKDS_07_06_2022 w spr. powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

UCHWAŁA Nr 45__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zmiany regulaminu przyznawania medalu im. T. Niesiołowskiego 

UCHWAŁA Nr 46__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Agaty Ogińskiej na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 47__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana mgra Piotra Maćko na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 48__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Barbary Gmińskiej-Nowak na stanowisko asystenta

UCHWAŁA Nr 49__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana mgra Jakuba Sobczaka na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 50__DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Marty Nalaskowskiej na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 51_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani dr Agnieszki Basak-Wysoty na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 52_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani dr Jolanty Jędrej na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 53_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Darii Maciąg na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 54_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pani mgr Marii Drozd na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 55_DSPiKDS_21_06_2022 w spr. zatrudnienia Pana dra Stanisława Kośmińskiego na stanowisko adiukta 

UCHWAŁA Nr 56_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie zmiany formy zajęć w wykładu na konserwatorium 

UCHWAŁA Nr 57_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Patrycji Mindykowskiej na stanowisko asystenta

UCHWAŁA Nr 58_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra Pawła Otwinowskiego na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 59_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra Marcina Jędrzaka na stanowisko asystenta 

UCHWAŁA Nr 60_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie powołania składów komisji przeprowadzających egz doktorskie mgr A. Truchel
UCHWAŁA Nr 61_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla kwalifikacji

UCHWAŁA Nr 62_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie wyznaczenia na promotora Pana dr. hab. Nikodema Pręgowskiego )

UCHWAŁA Nr 63_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia 

UCHWAŁA Nr 64_DSPiKDS_13_09_2022 w sprawie przeprowadzenia Panu mgr. Marcinowi Korbankowi weryfikacji efektów uczenia 

UCHWAŁA Nr 65_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie zaopiniowania regulaminów dyplomowania 

UCHWAŁA Nr 66_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie zmiany formy zajęć z wykładu na konserwatorium (Konserwacja metalu) 

UCHWAŁA Nr 67_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie zmiany formy zajęć z wykładu na konserwatorium (Konserwacja drewna) 

UCHWAŁA Nr 68_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie zmiany formy zajęć

UCHWAŁA Nr 69_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie jednorazowego przeniesienia przedmiotu

UCHWAŁA Nr 70_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie jednorazowego przeniesienia przedmiotu

UCHWAŁA Nr 71_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie jednorazowego przeniesienia przedmiotu

UCHWAŁA Nr 72_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie jednorazowego przeniesienia przedmiotu (Wstęp do historii architektury)

UCHWAŁA Nr 73_DSPiKDS_28_09_2022 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania hab. dr K. Łyszkowskiej 

UCHWAŁA Nr 74_DSPiKDS_11_10_2022 w sprawie wniosku o przesunięcie zajęć zleconych 

UCHWAŁA Nr 75_DSPiKDS_08_11_2022 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Justynie Rebelki-Czapiewskiej
UCHWAŁA Nr 76_DSPiKDS_08_11_2022 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. doc. Leonarda Torwirta 

UCHWAŁA Nr 77_DSPiKDS_08_11_2022 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. Tymona Niesiołowskiego

UCHWAŁA Nr 78_DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Katarzynie Łyszkowskiej stopnia doktora habilitowanego

UCHWAŁA NR 79_DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Oksanie Budnej-Kaczor

UCHWAŁA NR 80_DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Piotrowi Czyżowi

UCHWAŁA Nr 81__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zmiany składu Rady Programowej kierunkach artystycznych

UCHWAŁA Nr 82__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zatrudnienia mgra Jakuba Sobczaka

UCHWAŁA Nr 83__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zatrudnienia mgra Wojciecha Iwaszczuka

UCHWAŁA Nr 84__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zatrudnienia dr Martyny Rzepeckiej

UCHWAŁA Nr 85__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zatrudnienia dr Bożeny Szmelter-Fausek

UCHWAŁA Nr 86__DSPiKDS_13_12_2022 w sprawie zmiany regulaminie przyznawania medalu im. Janusza Boguckiego