Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

O Dyscyplinie

Dwanaście Katedr tworzących Dyscyplinę Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki to katedry, które realizują badania naukowe i działania twórcze w  obszarze  sztuki w zakresie sztuk wizualnych i projektowych oraz szeroko pojętej restauracji i konserwacji dzieł sztuki. Pierwszy zakres dotyczy tworzenia dzieł malarskich, rzeźbiarskich i graficznych, projektowania graficznego i plastyki intermedialnej, architektury i wyposażenia wnętrz, rysunku oraz edukacji artystycznej. Drugi to aktywność  pracowników zajmujących się konserwacją malarstwa ściennego, sztalugowego i rzeźby polichromowanej, dzieł powstałych na skórze, papierze i tkaninie, elementów architektury i cennego detalu architektonicznego oraz dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. Część z nich prowadzi szeroko zakrojone badania technologiczne nad technikami i technologiami sztuk plastycznych.

Kadra wszystkich Katedr to często wysokiej klasy specjaliści  i jednocześnie aktywni  artyści – twórcy zapewniający  wyróżniający  poziom  prowadzonych badań i twórczości artystycznej,  gwarantujący wysoką  jakość kształcenia studentów oraz prowadzonych prac i praktyk konserwatorskich i restauratorskich.

Pracownicy naukowi i artyści biorą udział w licznych badaniach w kraju i za granicą, wystawiają w liczących się muzeach i galeriach. Galerie Wydziału (Galeria S,  Galeria Zakładu Grafiki,  Galeria 9,39) są także miejscem  spotkań   twórczych oraz realizacji  projektów  o zasięgu krajowym  i międzynarodowym. Są to  między innymi: Międzynarodowe Biennale  Rysunku Studenckiego, Międzynarodowy Projekt  Medalierski, Festiwal Performance “Koło Czasu”. Przy realizowaniu zadań  upowszechniających  w zakresie sztuki  oraz edukacyjnych  każda z Katedr stale współpracuje z krajowymi instytucjami kultury (Muzea Okręgowe, Galerie Sztuki, Centra Sztuki Współczesnej), z  fundacjami i stowarzyszeniami artystycznymi, a także z zagranicznymi galeriami  i  uczelniami  w  Europie (Niemcy, Belgia, Włochy, Bułgaria, Ukraina, Białoruś).

Aktywność Katedr, prócz kształcenia  na poziomie magisterskim  na kierunkach  związanych z konserwacją i restauracją dzieł sztuki oraz na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, obejmuje także organizację konferencji naukowych, wydarzeń artystycznych, wydawanie towarzyszących im publikacji oraz  wspieranie indywidualnych projektów twórczych. Wymienić tu należy studia magisterskie na kierunkach artystycznych: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna. Prowadzone specjalności w ramach  kierunków stanowią  dodatkowy, istotny element w  przygotowaniu studentów do wymagającego rynku sztuki/pracy. Studenci uczestniczą  w programach mobilności  Most oraz Erasmus+.  Liczne koła naukowe  pozwalają młodym  artystom  na rozwijanie swoich  pasji twórczych  poprzez organizację wystaw, plenerów artystycznych  oraz wspieranie indywidualnych projektów. Nasi studenci i doktoranci  są laureatami polskich i zagranicznych konkursów, a przyznawane liczne stypendia MNiSW  za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe są  uznaniem  ich talentów, zaangażowania, a także maksymalnego wykorzystania możliwości oferty programowej.

Realizowane są także  pozostałe formy kształcenia, takie jak studia podyplomowe i  warsztaty edukacyjne. Nie zapominamy także o współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz o udziale w projektach  badawczych  i artystycznych także o charakterze komercyjnym. Corocznie, we współpracy z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, organizowana jest wystawa wyróżnionych dyplomów artystycznych.

Aktywność naukowa i twórcza oraz  liczne nagrody pracowników zostały docenione w  ostatniej ewaluacji naukowej. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki otrzymała najwyższą kategorię naukową A+.