Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

O Dyscyplinie

Dwanaście Katedr tworzących Dyscyplinę Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki to Katedry, które realizują badania naukowe i działania twórcze w  obszarze  sztuki w zakresie sztuk wizualnych i projektowych oraz szeroko pojętej restauracji i konserwacji dzieł sztuki. Pierwszy zakres dotyczy tworzenia dzieł malarskich, rzeźbiarskich i graficznych, projektowania graficznego i plastyki intermedialnej, architektury i wyposażenia wnętrz, rysunku oraz edukacji artystycznej. Drugi to aktywność  pracowników zajmujących się konserwacją malarstwa ściennego, sztalugowego i rzeźby polichromowanej, dzieł powstałych na skórze, papierze i tkaninie, elementów architektury i cennego detalu architektonicznego oraz dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. Część z nich prowadzi szeroko zakrojone badania technologiczne nad technikami i technologiami sztuk plastycznych.

Kadra wszystkich Katedr to często wysokiej klasy specjaliści  i jednocześnie aktywni  artyści – twórcy zapewniający  wyróżniający  poziom  prowadzonych badań i twórczości artystycznej,  gwarantujący wysoką  jakość kształcenia studentów oraz prowadzonych prac i praktyk konserwatorskich i restauratorskich.

Pracownicy naukowi i artyści biorą udział w licznych badaniach w kraju i za granicą, wystawiają w liczących się muzeach i galeriach. Galerie Wydziału (Galeria S,  Galeria Zakładu Grafiki,  Galeria 9,39) są także miejscem  spotkań   twórczych oraz realizacji  projektów  o zasięgu krajowym  i międzynarodowym. Są to  między innymi: Międzynarodowe Biennale  Rysunku Studenckiego, Międzynarodowy Projekt  Medalierski, Festiwal Performance “Koło Czasu”. Przy realizowaniu zadań  upowszechniających  w zakresie sztuki  oraz edukacyjnych  każda z Katedr stale współpracuje z krajowymi instytucjami kultury (Muzea Okręgowe, Galerie Sztuki, Centra Sztuki Współczesnej), z  fundacjami i stowarzyszeniami artystycznymi, a także z zagranicznymi galeriami  i  uczelniami  w  Europie (Niemcy, Belgia, Włochy, Bułgaria  Ukraina, Białoruś).

Aktywność Katedr obejmuje także organizację konferencji naukowych, wydarzeń artystycznych, wydawanie towarzyszących im publikacji oraz  wspieranie indywidualnych projektów twórczych), prócz kształcenia  na poziomie magisterskim  na kierunkach  związanych z konserwacją i restauracją dzieł sztuki oraz na kierunkach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych. Wymienić tu należy studia magisterskie na kierunkach artystycznych: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba oraz sztuka mediów i edukacja wizualna. Prowadzone specjalności w ramach  kierunków stanowią  dodatkowy, istotny element w  przygotowaniu studentów do wymagającego rynku sztuki/pracy. Katedry prowadzą także studia podyplomowe w zakresie witrażu i szkła artystycznego. Studenci uczestniczą  w programach mobilności  Most oraz Erasmus+.  Liczne koła naukowe  pozwalają młodym  artystom  na rozwijanie swoich  pasji twórczych  poprzez organizację wystaw, plenerów artystycznych  oraz wspieranie indywidualnych projektów. Nasi studenci i doktoranci  są laureatami   polskich i zagranicznych konkursów, a przyznawane liczne stypendia MNiSW  za wybitne osiągnięcia artystyczne i naukowe są  uznaniem  ich talentów, zaangażowania, a także maksymalnego wykorzystania możliwości oferty programowej.

Realizowane są także  pozostałe formy kształcenia, takie jak studia podyplomowe i  warsztaty edukacyjne. Nie zapomina się także o współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz o udziale w projektach  badawczych  i artystycznych także o charakterze komercyjnym. Corocznie, we współpracy z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, organizowana jest wystawa wyróżnionych dyplomów artystycznych.

Aktywność naukowa i twórcza oraz  liczne nagrody pracowników zostały docenione w  ostatniej parametryzacji  dokonanej przez  MNiSW.  Jednostka w strukturze ocenianego Wydziału Sztuk Pięknych  może poszczycić się tym samym najwyższą  kategorią A+ .