Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Skład

Rada Naukowa Dyscypliny

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 1. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
 5. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz
 9. prof. dr hab. Alicja Majewska
 10. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 11. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 12. prof. dr hab. Mirosława Rochecka
 13. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 14. prof. dr hab. Robert Rogal
 15. prof. dr hab. Marian Stępak
 16. prof. dr hab. Marek Szary
 17. prof. dr hab. Anna Wysocka
 18. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 19. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 20. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 21. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 22. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 23. dr hab. Dorota Chilińska, prof. UMK
 24. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 25. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 26. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 27. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 28. dr hab. Barbara Kaczorowska, prof. UMK
 29. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 30. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 31. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 32. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 33. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 34. dr hab. Katarzyna Łyszkowska, prof. UMK
 35. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 36. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 37. dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK
 38. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 39. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 40. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 41. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 42. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 43. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 44. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 45. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 46. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 47. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 48. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 49. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 50. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 51. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 52. dr Jolanta Czuczko
 53. dr Marta Chylińska
 54. dr Piotr Florianowicz
 55. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 56. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 57. dr Andrzej Podgórski
 58. dr Tomasz Wlaźlak
 59. dr Karolina Zimna-Kawecka
 60. dr Ivona Jablonskaja
 61. mgr Anna Andrzejewska – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Dziekan WSzP
 2. mgr Adam Cupa – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Wojciech Bendyk – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 4. Aleksandra Rogozińska – przedstawicielka Samorządu Studenckiego