Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Szosa Bydgoska

zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

kontakt: artkir@umk.pl

 1. dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 5. prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 8. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 9. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 10. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 11. prof. dr hab. Robert Rogal
 12. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 13. prof. dr hab. Marian Stępak
 14. prof. dr hab. Marek Szary
 15. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 16. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 17. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 18. dr hab. Tomasz Braczyk, prof. UMK
 19. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 20. dr hab. Krzysztof Białowicz, prof. UMK
 21. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 22. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 23. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
 24. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 25. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 26. dr hab. Witold Jurkiewicz, prof. UMK
 27. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 28. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 29. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
 30. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 31. dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 32. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 33. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 34. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 35. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 36. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 37. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 38. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 39. dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
 40. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 41. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 42. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 43. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 44. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 45. dr hab. Anna Wyocka, prof. UMK
 46. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 47. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska
 48. dr hab. Mirosław Wachowiak
 49. dr Joanna Arszyńska
 50. dr Jolanta Czuczko
 51. dr Marta Chylińska
 52. dr Piotr Florianowicz
 53. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 54. dr Sławomir Kamiński
 55. dr Joanna Karbowska-Berent
 56. dr Andrzej Podgórski
 57. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
 58. dr Tomasz Wlaźlak
 59. dr Klaudia Rajmann
 60. mgr Karolina Witkowska
 61. mgr Piotr Czyż – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. mgr Adam Cupa– przedstawiciel NSZZ „Solidarność”