Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

dokumenty

Rada Naukowa Dyscypliny

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 1. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
 5. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz
 9. prof. dr hab. Alicja Majewska
 10. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 11. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 12. prof. dr hab. Mirosława Rochecka
 13. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 14. prof. dr hab. Robert Rogal
 15. prof. dr hab. Marian Stępak
 16. prof. dr hab. Marek Szary
 17. prof. dr hab. Anna Wysocka
 18. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 19. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 20. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 21. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 22. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 23. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 24. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 25. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 26. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 27. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 28. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 29. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 30. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 31. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 32. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 33. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 34. dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK
 35. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 36. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 37. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 38. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 39. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 40. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 41. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 42. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 43. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 44. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 45. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 46. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 47. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 48. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 49. dr hab. Dorota Chilińska
 50. dr hab. Barbara Kaczorowska
 51. dr Joanna Arszyńska
 52. dr Jolanta Czuczko
 53. dr Marta Chylińska
 54. dr Piotr Florianowicz
 55. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 56. dr Katarzyna Łyszkowska
 57. dr Andrzej Podgórski
 58. dr Tomasz Wlaźlak
 59. dr Karolina Zimna-Kawecka
 60. dr Ivona Jablonskaja
 61. mgr Karolina Witkowska
 62. mgr Anna Andrzejewska – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Dziekan WSzP
 2. mgr Adam Cupa – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Wojciech Bendyk – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 4. Radosław Sztupecki – przedstawiciel Samorządu Studenckiego