Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Rada Naukowa Dyscypliny

Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

kontakt: artkir@umk.pl

 1. dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 5. prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 8. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 9. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 10. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 11. prof. dr hab. Robert Rogal
 12. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 13. prof. dr hab. Marian Stępak
 14. prof. dr hab. Marek Szary
 15. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 16. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 17. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 18. dr hab. Tomasz Braczyk, prof. UMK
 19. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 20. dr hab. Krzysztof Białowicz, prof. UMK
 21. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 22. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 23. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
 24. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 25. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 26. dr hab. Witold Jurkiewicz, prof. UMK
 27. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 28. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 29. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 30. dr hab. Ireneusz Kopacz, prof. UMK
 31. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 32. dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 33. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 34. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 35. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 36. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 37. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 38. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 39. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 40. dr hab. Małgorzata Pronobis-Gajdzis, prof. UMK
 41. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 42. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 43. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 44. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 45. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 46. dr hab. Anna Wysocka, prof. UMK
 47. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 48. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 49. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 50. dr Joanna Arszyńska
 51. dr Jolanta Czuczko
 52. dr Marta Chylińska
 53. dr Piotr Florianowicz
 54. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 55. dr Joanna Karbowska-Berent
 56. dr Andrzej Podgórski
 57. dr Alina Tomaszewska-Szewczyk
 58. dr Tomasz Wlaźlak
 59. dr Klaudia Rajmann
 60. mgr Karolina Witkowska
 61. mgr Piotr Czyż – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. mgr Adam Cupa– przedstawiciel NSZZ „Solidarność”