Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

dokumenty

Rada Naukowa Dyscypliny

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 1. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
 5. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz
 9. prof. dr hab. Alicja Majewska
 10. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 11. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 12. prof. dr hab. Mirosława Rochecka
 13. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 14. prof. dr hab. Robert Rogal
 15. prof. dr hab. Marian Stępak
 16. prof. dr hab. Marek Szary
 17. prof. dr hab. Anna Wysocka
 18. prof. dr hab. Tomasz Ważny
 19. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 20. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 21. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 22. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 23. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 24. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 25. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 26. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 27. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 28. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 29. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 30. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 31. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 32. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 33. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 34. dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK
 35. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 36. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 37. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 38. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 39. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 40. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 41. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 42. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 43. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 44. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 45. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 46. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 47. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 48. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 49. dr hab. Dorota Chilińska
 50. dr hab. Barbara Kaczorowska
 51. dr hab. Katarzyna Łyszkowska
 52. dr Joanna Arszyńska
 53. dr Jolanta Czuczko
 54. dr Marta Chylińska
 55. dr Piotr Florianowicz
 56. dr Aleksandra Gralińska-Grubecka
 57. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 58. dr Andrzej Podgórski
 59. dr Tomasz Wlaźlak
 60. dr Karolina Zimna-Kawecka
 61. dr Ivona Jablonskaja
 62. mgr Anna Andrzejewska – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Dziekan WSzP
 2. mgr Adam Cupa – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Wojciech Bendyk – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 4. Aleksandra Rogozińska – przedstawicielka Samorządu Studenckiego