Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

dokumenty

Rada Naukowa Dyscypliny

Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

 1. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Elżbieta Basiul
 3. prof. dr hab. Marek Basiul
 4. prof. dr hab. Krzysztof Białowicz
 5. prof. dr hab. Piotr Gojowy
 6. prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 7. prof. dr hab. Piotr Klugowski
 8. prof. dr hab. Ireneusz Kopacz
 9. prof. dr hab. Alicja Majewska
 10. prof. dr hab. Dariusz Markowski
 11. prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik
 12. prof. dr hab. Mirosława Rochecka
 13. prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 14. prof. dr hab. Robert Rogal
 15. prof. dr hab. Marian Stępak
 16. prof. dr hab. Marek Szary
 17. prof. dr hab. Anna Wysocka
 18. dr hab. Adam Adamski, prof. UMK
 19. dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK
 20. dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
 21. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 22. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 23. dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
 24. dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK
 25. dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK
 26. dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK
 27. dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK
 28. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 29. dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK
 30. dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
 31. dr hab. Anna Kola, prof. UMK
 32. dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
 33. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 34. dr hab. Grzegorz Maślewski, prof. UMK
 35. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 36. dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK
 37. dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK
 38. dr hab. Edgar Pill, prof. UMK
 39. dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK
 40. dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK
 41. dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK
 42. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 43. dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
 44. dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK
 45. dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK
 46. dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK
 47. dr hab. Elżbieta Szmit-Naud, prof. UMK
 48. dr hab. Iwona Szpak-Pawłowska, prof. UMK
 49. dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 50. dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
 51. dr hab. Dorota Chilińska
 52. dr hab. Barbara Kaczorowska
 53. dr Joanna Arszyńska
 54. dr Jolanta Czuczko
 55. dr Marta Chylińska
 56. dr Piotr Florianowicz
 57. dr Dorota Jutrzenka-Supryn
 58. dr Katarzyna Łyszkowska
 59. dr Andrzej Podgórski
 60. dr Tomasz Wlaźlak
 61. dr Karolina Zimna-Kawecka
 62. dr Ivona Jablonskaja
 63. mgr Karolina Witkowska
 64. mgr Piotr Czyż – doktorant

Członkowie z głosem doradczym:

 1. dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK – Dziekan WSzP
 2. mgr Adam Cupa – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 3. Wojciech Bendyk – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 4. Radosław Sztupecki – przedstawiciel Samorządu Studenckiego