Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

DO 6 I NABÓR STUDENTÓW DO WYDARZENIA "KRYTYKA I SZTUKA 2023"

Zdjęcie ilustracyjne

Do 6 stycznia 2023 r. trwa nabór studenckich prac wizualnych do wystawy Krytyka i Sztuka 2023. Nabór ma charakter konkursu. Formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres e-mail knska@umk.pl. Dokumenty, w tym Regulamin naboru do pobrania poniżej.

To pierwsza edycja wydarzenia Krytyka i Sztuka 2023, będącego kontynuacją idei wystaw–konkursów Artysta vs Kurator, które odbywały się w Galerii Forum UMK w latach 2017-2019. Organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej WSzP UMK.

Wystawa stanowi platformę spotkań studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Podstawowym założeniem Krytyki i Sztuki jest stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy artystami i teoretykami. To próba nawiązania współpracy między nimi, czego efektem jest wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi. Wspólne spotkania i dyskusja nad powstałymi pracami są procesem, a jednocześnie celem, punktem kulminacyjnym współpracy oraz stanowią materiał do dalszej analizy tychże relacji. Konkurs przeprowadzony w ramach Krytyki i Sztuki ma na celu wyłonienie 4 najlepiej współpracujących duetów artysta–teoretyk. Podstawowym i najważniejszym kryterium oceny jest całokształt współpracy artystów i teoretyków, tj.: kompatybilność pracy, tekstu krytycznego i koncepcji wystawienniczej oraz ocena jakości porozumienia na linii artysta-teoretyk.

Wyróżnione duety otrzymają możliwość organizacji wystawy indywidualnej lub zbiorowej (zależnie od rodzaju wyróżnienia) między styczniem 2024, a styczniem 2025 roku.

Formularz zgłoszeniowy Krytyka i Sztuka 2023

Załącznik nr 1 RODO

Załącznik nr 2 Regulamin Krytyka i Sztuka 2023

Bieżące informacje będą pojawiać się na FB Koła Naukowego Studentów Krytyki Artystycznej WSP UMK:

https://www.facebook.com/KoloNaukoweStudentowKA.

pozostałe wiadomości