Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

GRAFICZKA Z TYTUŁEM NAJLEPSZEJ STUDENTKI UMK

Zdjęcie ilustracyjne
Julia Śmigelska i JM Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Sokala fot. Andrzej Romański

Inauguracja nowego roku akademickiego była okazją do uhonorowania największych studenckich sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych. Tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji wręczone zostały tytuły "Najlepszego Absolwenta", "Najlepszego Studenta" i "Najlepszego Studenta-Sportowca" UMK. O tym, do kogo trafią, zdecydował Senat Uczelni. 

Z dumą informujemy, że najlepszą studentką UMK w roku akademickim 2022/2023 została Julia Śmigelska, studentka IV roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku grafika (specjalność projektowanie graficzne). GRATULUJEMY!

Julia Śmigelska w toku studiów uzyskała średnią ocen 5,0, a także Stypendium Rektora. Laureatka jest aktywną członkinią koła artystycznego “Fajans" od momentu jego założenia w 2022 r. Do jej najważniejszych osiągnięć należy wyróżnienie jury w konkursie na plakat festiwalu "37. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora" organizowanego przez Teatr Baj Pomorski. Brała udział w 9 wystawach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, do których prace kwalifikowane były w trybie konkursowym. Poza granicami Polski wzięła udział w międzynarodowej wystawie kart pocztowych "International Postcard Show 2023" w Surface Gallery w Nottingham w Wielkiej Brytanii oraz w "TYPA's 2023 Annual Linocut Contest Exhibition 'Movement'" – Międzynarodowej Wystawie Linorytów TYPA, edycja 2023 “Ruch" w estońskiej TYPA Galerii. Uczestniczyła także w międzynarodowej wystawie plakatu "6th International Poster Biennale Lublin" – Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie, organizowanej przez Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ponadto brała udział w Międzynarodowych Konfrontacjach Plakatu Studenckiego 2023 w Tarnowie.

Prezentowała również przestrzenną instalację świetlną "Symbioza odpadków" na Międzynarodowym Festiwalu Światła "Bella Skyway Festival". Uczestniczyła też w wystawie pokonkursowej na plakat IV edycji Konferencji “GrafConf". Na uczelni prezentowała swoje prace podczas wydarzenia towarzyszącego obchodom 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – wystawie plakatów kopernikańskich w Collegium Humanisticum UMK, a także w wystawie "Dwa elementy" koła ceramiki "Fajans". Z pełnym wykazem osiągnięć studentki w roku akademickim 2022/2023 można zapoznać się w PDF.

Praca Julii Śmigelskiej “Faster” (2023) wykonana w technice wypukłodruku (linorytu) zaprezentowana na Międzynarodowej Wystawie Linorytów TYPA w Estonii

Od lewej: Barbara Streng - najlepsza Studentka-Sportowiec UMK, Julia Śmigelska - najlepsza Studentka UMK i Katarzyna Pianka - najlepsza Absolwentka UMK, fot. Andrzej Romański

pozostałe wiadomości