Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KONKURS NA PROJEKT LOGO WYSTAWY "DYPLOM"

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs dla studentek i studentów Wydziału Sztuk Pięknych na projekt znaku promocyjnego, logo wystawy najlepszych dyplomów Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł Sztuki prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska ogłasza konkurs skierowany do studentek i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu znaku promocyjnego dla hasła – marki „Dyplom” wystawy najlepszych dyplomów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zaprojektowany znak powinien charakteryzować się wysokimi walorami artystycznymi, prostotą, komunikatywnością, oddaniem swoistości wydarzenia oraz zgodnością z zasadami sztuki graficznej, użytkowej.

Prace konkursowe należy przesłać na adres dyplomwsp2022@gmail.com  w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59. Jeden autor może zgłosić dowolną ilość projektów. Projekty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2022 r. na stronie wydziałowej. Przewidziana jest główna i jedyna nagroda w wysokości 1000 zł brutto dla autora zwycięskiego projektu. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu zawartymi w załączonym pliku PDF. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

pozostałe wiadomości