Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Rysunku

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Rysunku inicjuje projekty artystyczne i realizuje badania odnoszące się do szerokiego obszaru sztuki, w jaki wpisuje się rysunek. Kierujemy uwagę ku temu co stanowi trwałą, nieprzemijającą tradycję rysunkową, jak i w jednakowym stopniu ku nowym, płynnym, aktualnym poszukiwaniom. Wciąż na nowo z entuzjazmem odkrywcy i z bagażem wieloletnich doświadczeń próbujemy definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar wolności, pamiętając o własnych możliwościach. Prowadzimy kształcenie w zakresie klasycznych, akademicko-studyjnych rozwiązań, rysunku projektowo-użytkowego (z ilustracją, komiksem, książką artystyczną i rysunkiem prasowym), rysunku inter-multimedialnego, akcji i działań, performance, video, rysunku przestrzennego, animowanego i elementarnego.  Umożliwiamy studentom zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych  do skutecznego funkcjonowania na wymagającym rynku pracy (agencje marketingowe i ich pracownie grafiki, reklamy i animacji, wydawnictwa prasowe i książkowe, galerie, instytucje kultury, fundacje i organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne i warsztatowe,  studia telewizyjne).

 

  1. Dydaktyka

Katedra prowadzi kształcenie w ramach kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna dla specjalności Rysunek mediów oraz Multimedia i fotografia. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, modyfikując programy, prowadzą edukację artystyczną w pracowniach: Rysunku klasycznego, Rysunku odręcznego, Rysunku intermedialnego, Rysunku użytkowego i ilustracji, Działań rysunkowych, Malarstwa, Podstaw rysunku, Rysunku dla kierunku Grafika.  Katedra prowadzi od dwudziestu lat Galerię 9,39, której działalność ekspozycyjno-wystawiennicza uzupełnia dydaktykę, prezentując indywidualne i grupowe projekty i wydarzenia artystyczne przy aktywnym uczestnictwie absolwentów i studentów Wydziału i innych uczelni artystycznych.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Przy zaangażowaniu pracowników, doktorantów i studentów, Katedra Rysunku współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i firmami w kraju i zagranicą realizując wystawy, projekty, pokazy, warsztaty i wymiany studenckie. Katedra w latach 2008-2018 przygotowała osiem edycji  Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować”, która jest prezentacją i promocją najciekawszych propozycji studenckich w zakresie szeroko rozumianego rysunku. Wystawa stanowi wartość badawczo-dydaktyczną dla Katedry Rysunku i Wydziału Sztuk Pięknych UMK, z czego wynika współpraca  z krajowym i międzynarodowym środowiskiem.  Przykładowo współpracujemy z: ASP Wrocław, ASP Kraków,  UTP Bydgoszcz, Galeria BWA Bydgoszcz, Galeria Wozownia w Toruniu, Galeria Artus w Toruniu, CSW w Toruniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Fabryka Sztuki w Tczewie, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Instytut Polski w Mińsku, Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku, Konsulat Polski w Brześciu, Charkowska Państwowa Akademia  Designu i Sztuki Charków, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Instytut Sztuki w Cieszynie, Fundacja „Bez nazwy” Bydgoszcz, MZK Toruń, TZMO Opatrunki Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna.