Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Rysunku

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Rysunku inicjuje projekty artystyczne i realizuje badania odnoszące się do szerokiego obszaru sztuki w jaki wpisuje się rysunek. Kierujemy uwagę ku temu co stanowi trwałą, nieprzemijającą tradycję rysunkową jak i w jednakowym stopniu ku nowym płynnym, aktualnym poszukiwaniom. Wciąż na nowo z entuzjazmem odkrywcy i z bagażem wieloletnich doświadczeń, próbujemy definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar wolności pamiętając o własnych możliwościach. Prowadzimy kształcenie w zakresie klasycznych, akademicko-studyjnych rozwiązań, rysunku projektowo-użytkowego ( z ilustracją, komiksem, książką artystyczną i rysunkiem prasowym), rysunku inter-multimedialnego , akcji i działań, performance, video, rysunku przestrzennego, animowanego i elementarnego.  Umożliwiamy studentom zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych  do skutecznego funkcjonowania na wymagającym rynku pracy (agencje marketingowe i ich pracownie grafiki, reklamy i animacji, wydawnictwa prasowe i książkowe , galerie, instytucje kultury, fundacje  i organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne i warsztatowe,  studia telewizyjne).

  1. Dydaktyka

Katedra prowadzi kształcenie w ramach kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna dla specjalności: Rysunek mediów oraz Multimedia i fotografia. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla kierunku Grafika specjalności: Grafika warsztatowa i Projektowanie graficzne. Pracownicy naukowo-dydaktyczni modyfikując programy prowadzą edukację artystyczną w pracowniach: Rysunku klasycznego, Rysunku odręcznego, Rysunku intermedialnego, Rysunku użytkowego i ilustracji, Działań rysunkowych , Malarstwa, Podstaw rysunku, Rysunku dla kierunku Grafika.  Katedra prowadzi od dwudziestu lat Galerię 9,39, której działalność ekspozycyjno-wystawiennicza uzupełnia dydaktykę prezentując indywidualne i grupowe projekty i wydarzenia artystyczne przy aktywnym uczestnictwie absolwentów i studentów wydziału i innych uczelni artystycznych.

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Przy zaangażowaniu pracowników ,doktorantów i studentów  Katedra Rysunku współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i firmami w kraju i zagranicą realizując wystawy , projekty, pokazy, warsztaty i wymiany studenckie. Katedra w latach 2008-2018 przygotowała osiem edycji  Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować”, która jest prezentacją i promocją najciekawszych propozycji studenckich w zakresie szeroko rozumianego rysunku. Wystawa stanowi wartość badawczo-dydaktyczną dla Katedry Rysunku   i Wydziału Sztuk Pięknych UMK z czego wynika współpraca  z krajowym i międzynarodowym środowiskiem.  Przykłady współpracy (ASP Wrocław, ASP Kraków,  UTP Bydgoszcz, Galeria BWA Bydgoszcz, Galeria Wozownia w Toruniu, Galeria Artus w Toruniu, CSW w Toruniu, Akademia Sztuki w Szczecinie, Fabryka Sztuki w Tczewie, Akademia Sztuk pięknych we Lwowie, Instytut Polski w Mińsku, Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Mińsku, Konsulat Polski w Brześciu, Charkowska Państwowa Akademia  Designu i Sztuki Charków, Uniwersytet Śląski w Katowicach- Instytut Sztuki w Cieszynie, Fundacja „Bez nazwy” Bydgoszcz, MZK Toruń, TZMO Opatrunki Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna).