Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Projektowania Graficznego

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Projektowania Graficznego (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, typografii i ilustracji. Działalność Katedry skupia się zwłaszcza na zagadnieniach projektowania plakatu, książki, identyfikacji wizualnej podmiotów gospodarczych, instytucji kultury i wydarzeń, znaku i systemu znaków, a także ilustracji książkowej i autonomicznej, oraz liternictwa i typografii.

  1. Dydaktyka

Katedra Projektowania Graficznego prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku grafika, dla studentów specjalności projektowanie graficzne, a także zajęcia dla studentów specjalności grafika warsztatowa. Ponadto Katedra prowadzi zajęcia „usługowe” dla studentów kierunku Malarstwo oraz współpracuje z Uniwersytetem Młodych prowadzonym przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici oferując warsztaty dla dzieci i młodzieży.

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Projektowania Graficznego prowadzi aktywną współpracę z lokalnymi instytucjami kultury i biznesu, w ramach której realizuje projekty artystyczne m. in. z Toruńską Agendą Kulturalną, Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu (Integracja transportu miejskiego w ramach BiT-City), firmą Urbitor sp. z o. o., marką Dworzec Toruń Główny, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Teatrem „Baj Pomorski”, czy Działem Promocji UMK. W ramach tej współpracy realizowane są projekty w przestrzeni publicznej miasta, wystawy, warsztaty, konkursy i inne działania angażujące kadrę badawczo-dydaktyczną oraz studentów. Przykładami mogą być tu m. in projekt malatury taboru miejskiego; projekty: „Plakatem w płot”, „Grafostacja” (Dworzec Główny Toruń), czy „TypoGrafo” stworzone we współpracy z Toruńską Agendą Kulturalną; rokroczna realizacja oprawy graficznej spektakli Teatru „Baj Pomorski” (konkurs studencki) czy identyfikacja wizualna festiwali, m. in.: Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki czy Festiwalu Nova Muzyka i Architektura (Toruńska Orkiestra Symfoniczna, C. K. K Jordanki).

Zapraszamy do kontaktu: www.facebook.com/zpgumk/