Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Projektowania Graficznego

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Projektowania Graficznego realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, typografii i ilustracji. Działalność Katedry skupia się zwłaszcza na zagadnieniach projektowania plakatu, książki, identyfikacji wizualnej podmiotów gospodarczych, instytucji kultury i wydarzeń, znaku i systemu znaków, a także ilustracji książkowej i autonomicznej, oraz liternictwa i typografii.

 

  1. Dydaktyka

Katedra Projektowania Graficznego prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku Grafika, dla studentów specjalności projektowanie graficzne, a także zajęcia dla studentów specjalności grafika warsztatowa. Ponadto Katedra prowadzi zajęcia „usługowe” dla studentów kierunku Malarstwo oraz współpracuje z Uniwersytetem Młodych prowadzonym przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici, oferując warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra prowadzi aktywną współpracę z lokalnymi instytucjami kultury i biznesu, w ramach której realizuje projekty artystyczne, m. in. z Toruńską Agendą Kulturalną, Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu (Integracja transportu miejskiego w ramach BiT-City), firmą Urbitor sp. z o.o., marką Dworzec Toruń Główny, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Teatrem „Baj Pomorski”, Działem Promocji UMK. W ramach tej współpracy realizowane są projekty w przestrzeni publicznej miasta, wystawy, warsztaty, konkursy i inne działania angażujące kadrę badawczo-dydaktyczną oraz studentów. Przykładami mogą być tu m.in. projekt malatury taboru miejskiego; projekty: „Plakatem w płot”, „Grafostacja” (Dworzec Główny Toruń), czy „TypoGrafo” stworzone we współpracy z Toruńską Agendą Kulturalną; rokroczna realizacja oprawy graficznej spektakli Teatru „Baj Pomorski” (konkurs studencki) czy identyfikacja wizualna festiwali, m.in. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki czy Festiwalu Nova Muzyka i Architektura (Toruńska Orkiestra Symfoniczna, CKK Jordanki).

Zapraszamy do kontaktu: www.facebook.com/zpgumk/