Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Malarstwa

  1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Malarstwa realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze szeroko rozumianego malarstwa, malarstwa sztalugowego, malarstwa w architekturze czyli malarstwa ściennego oraz witrażu i szkła artystycznego. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik malarstwa sztalugowego (pastele, akwarela, gwasz, tempera, malarstwo olejne), oraz nowoczesnych technik malarskich (spoiwa krzemoorganiczne, malowanie emaliami i lakierami syntetycznymi, malowanie farbami dyspersyjnymi i epoksydowo-olejnymi, malowanie na stiuku i szkle, malowanie bizmutem). Pracownia witrażu zapoznaje studentów z rzemiosłem i technologiami hutniczymi, piecowymi (termoformowanymi), którzy w ramach praktyk poznają m.in. metody utrwalania emalii, techniki piaskowania, matowienia, trawienia itp. Pracownia malarstwa ściennego realizuje program związany ze współczesnymi technikami malarstwa ściennego tj. murale (również wielkoformatowe), szablony, mix media, malarstwo 3D oraz działania przestrzenne angażujące elementy architektoniczne.

 

  1. Dydaktyka

Katedra Malarstwa w swojej strukturze posiada 6 pracowni: malarstwa sztalugowego I, II, III, malarstwa ściennego, witrażu i szkła artystycznego. We wszystkich sześciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Malarstwo, specjalności: malarstwo sztalugowe i malarstwo w architekturze, oraz dodatkowo studentów innych kierunków: Grafika, Architektura Wnętrz.

 

  1. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Malarstwa przy zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów prowadzi aktywną współpracę z uczelniami artystycznymi, ośrodkami akademickimi i szkołami w kraju i za granicą. Podejmuje również wspólne inicjatywy z lokalnymi instytucjami kultury i biznesu, w ramach której realizuje projekty artystyczne, warsztaty, pokazy, imprezy edukacyjne oraz projekty komercyjne. Przykładami mogą być tu m.in. PLENERIADA – projekt, którego pomysłodawcą, organizatorem i głównym sponsorem jest Krzysztof Fabijański – właściciel Galerii Stalowa w Warszawie. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń, porównanie twórczości oraz integrację akademickich środowisk artystycznych z różnych regionów kraju. Projekty zrealizowane w przestrzeni publicznej: aranżacja malarstwa ściennego klatek schodowych w budynku na Osiedlu Sztuk Pięknych w Toruniu, murale na dworcu głównym PKP w Toruniu, w klubie studenckim na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, w IX LO w Toruniu,  w Oranżerii ICNT UMK w Toruniu, kompozycje murali w korytarzach Szpitala Dziecięcego w Toruniu. W ramach mobilności kadry i studentów Katedra Malarstwa od 2015 roku współpracuje z Galerią Art Supplement w Getyndze.  Instytucje, z którymi ponadto współpracujemy to: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.