Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Grafiki

1. Charakterystyka obszaru badawczego

Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji i grafice 3D.

2. Dydaktyka

Katedra Grafiki w swojej strukturze posiada 5 pracowni: wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, serigrafii i grafiki multimedialnej. Dysponuje nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjno-wystawienniczą. We wszystkich pięciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Grafika, specjalności: grafika warsztatowa i projektowanie graficzne, oraz dodatkowo studentów innych kierunków: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym

Katedra Grafiki przy zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów prowadzi aktywną współpracę z uczelniami artystycznymi, ośrodkami akademickimi i szkołami w kraju i za granicą. Podejmuje również wspólne inicjatywy z lokalnymi instytucjami kultury i biznesu, w ramach której realizuje projekty artystyczne, warsztaty, pokazy, imprezy edukacyjne oraz projekty komercyjne. Przykładami mogą być tu m.in. autorski projekt pt.: „Polska Grafika Warsztatowa”, prezentacja nowych trendów warsztatowych w grafice (21 wystaw), przy współpracy z 7 Akademiami Sztuk Pięknych, uniwersytetami: rzeszowskim, częstochowskim, lubelskim oraz uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), ogólnopolski projekt wystawienniczy pt.: „Potęga Małej Formy” (3 edycje – 11 prezentacji), projekt „Grafika-Toruń” skierowany do młodzieży szkół średnich liceów plastycznych oraz liceów ogólnokształcących z klasami o profilu artystycznym, interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci „Mali Twórcy” przy współpracy z Urzędem Miasta Torunia, stała współpraca z toruńskimi ośrodkami kultury: Dom Muz, Dom Harcerza, Galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa” (organizacja wystaw, konkursów, warsztatów i pokazów warsztatowych). Komercyjne projekty realizowane we współpracy z firmami: Vivid Games z Bydgoszczy (projekt gry mobilnej), YouArtMe z Torunia (projekt kompletu świec 3D wraz z dokumentacją do produkcji przemysłowej pod marką Candellana), Biurfol z Torunia (projekt i realizacja spotu reklamowego, projekt oprawy graficznej „Art“ dla serii artykułów biurowych).