Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

2021

Uchwała nr 1_DSPiKDS w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Chilińskiej 

Uchwała nr 2_DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Sebastianowi Mikołajczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

Uchwała nr 3_DSPiKDS w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk

Uchwała nr 4_DSPiKDS_w sprawie procedury praktyk

Uchwała nr 5 DSPiDS w sprawie powołania opiekunów praktyk

Uchwała nr 6 DSPiKDS w sprawie przesunięcia zajęć na kierunku malarstwo 

Opinia nr 7 DSPiKDS w sprawie składu zespołu ds. ewaluacji naukowej 

Uchwała nr 8 DSPiKDS w sprawie wyboru  prof. dr hab. Marka Szarego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej 

Uchwała nr 9 DSPiKDS w sprawie wyboru  dr Macieja Wierzbickiego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej 

Uchwała nr 10 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Magdalenie Chomiak 

Uchwała nr 11 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Sebastianowi Mikołajczakowi 

Uchwała nr 12 DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Alinie Tomaszewskiej- Szewczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  

Uchwała nr 13 DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Dorocie Chilińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

Uchwała nr 14 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Zofii Maniakowskiej- Jazownik 

Uchwała nr 15 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Emmie Kwiatkowskiej