Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

2021

Uchwała nr 1_DSPiKDS w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Chilińskiej 

Uchwała nr 2_DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Sebastianowi Mikołajczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

Uchwała nr 3_DSPiKDS w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk

Uchwała nr 4_DSPiKDS_w sprawie procedury praktyk

Uchwała nr 5 DSPiDS w sprawie powołania opiekunów praktyk

Uchwała nr 6 DSPiKDS w sprawie przesunięcia zajęć na kierunku malarstwo 

Opinia nr 7 DSPiKDS w sprawie składu zespołu ds. ewaluacji naukowej 

Uchwała nr 8 DSPiKDS w sprawie wyboru  prof. dr hab. Marka Szarego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej 

Uchwała nr 9 DSPiKDS w sprawie wyboru  dr Macieja Wierzbickiego do komisji oceniającej dorobek pracowników dyscypliny naukowej 

Uchwała nr 10 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Magdalenie Chomiak 

Uchwała nr 11 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Sebastianowi Mikołajczakowi 

Uchwała nr 12 DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Alinie Tomaszewskiej- Szewczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  

Uchwała nr 13 DSPiKDS w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Dorocie Chilińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

Uchwała nr 14 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Zofii Maniakowskiej- Jazownik 

Uchwała nr 15 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Emmie Kwiatkowskiej

Uchwała nr 16 DSPiKDS w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr K. Zabłockiej

Uchwała nr 17 DSPiKDS w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na kierunkach studiów w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Uchwała nr 18 DSPiKDS w sprawie zaopiniowania zmian w ramowym planie studiów na kierunku Architektura wnętrz, studia I stopnia

Uchwała nr 19 DSPiKDS w sprawie zaopiniowania regulaminu przyznawania Medalu im. Tymona Niesiołowskiego

Uchwała nr 20 DSPiKD w sprawie zaopiniowania regulaminu wyboru specjalności na kierunku malarstwo studia jednolite magisterskie 

Uchwała nr 21-22 DSPiKDS w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr I. Jablonskaja

Uchwała nr 23 DSPiKDS w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr I. Jablonskaja

Uchwała nr 24 DSPiKDS w sprawie wyznaczenie egzaminów i powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr I. Jablonskaja 

Uchwała nr 25 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia naukowego doktora Wacławowi Kuczmie

Uchwały nr 26-43  DSPiKDS w sprawie zatrudnienia

Opinia nr 44 DSPiKDS w sprawie przeniesienia zajęć na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki sp. papier i skóra na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 45 DSPiKDS w sprawie zaopiniowania regulaminu przyznawania Medali im. Janusza Boguckiego

Opinia nr 46 DSPiKDS w sprawie przeniesienia pleneru malarskiego na kierunku malarstwo

Opinia nr 47-52 DSPiKDS w sprawie zatrudnienia

Uchwała nr 53 DSPiKDS  o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr B. Kaczorowskiej

Uchwała nr 54 DSPiKDS w sprawie nadania stopnia doktora mgr I. Jablonskaja

Uchwała nr 55 DSPiKDS w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr M. Kapki

Uchwała nr 58 DSPiKDS w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna s1

Uchwała nr 59 DSPiKDS w sprawie regulaminu przyznawania nagród na kierunkach Architektura wnętrz, Grafika

Opinia nr 60 DSPiKDS w sprawie organizacji zajęć na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

UCHWALANr 1_DSPiKDS_RDNP_2021 w sprawie efektów uczenia się na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna

UCHWALA Nr 2_DSPiKDS_RDNP_2021 w sprawie zaopiniowania planu i programu studiów na kierunku sztuka mediów i edukacja

UCHWAŁA Nr 3_DSPiKDS_RDNoS-2021 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się na kierunku architektura wnętrz

UCHWAŁA Nr 4_DSPiKDS_RDNoS_2021 sprawie zaopiniowania planu i programu studiów na kierunku architektura wnętrz

UCHWAŁA Nr 61_ DSPiKDS_2021 w sprawie nadania stopnia dr hab. Alinie Tomaszewskiej-Szewczyk

UCHWAŁA Nr 62_19_10_2021 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Darii Maciąg na stanowisko asystenta

UCHWAŁA Nr 63_DSPiKD_16_11_2021 w spr. wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia dr mgr J. Rebelki- Czapniewskiej (137 KB)

UCHWAŁA Nr 64__DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia dr mgr Anny Andrzejewskiej (135 KB)

UCHWAŁA Nr 65_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia dr mgr A. Andrzejewskiej (135 KB)

UCHWAŁA Nr 66_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia dr mgr Eweliny Kołakowskiej (134 KB)

UCHWAŁA Nr 67_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia dr mgr E Kołakowskiej (135 KB)

UCHWAŁA Nr 68_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie wniosku o nadanie Medalu Złotego Pani dr hab. Małgorzacie Pronobis-Brzezińskiej (140 KB)

UCHWAŁA Nr 69_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania Medalu im. doc. Leonarda Torwirta (133 KB)

UCHWAŁA Nr 70_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. doc. Leonarda Torwirta (133 KB)

UCHWAŁA Nr 71_21_12_2021 w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody im. Tymona Niesiołowskiego (131 KB)

UCHWAŁA Nr 72_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie zatrudnienia dra hab. Sebastiana Mikołajczaka (150 KB)

UCHWAŁA Nr 73_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie zatrudnienia mgr. Wojciecha Iwaszczuka (148 KB)

UCHWAŁA Nr 74_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie zatrudnienia dr Martyny Rzepeckiej (148 KB)

UCHWAŁA Nr 75_DSPiKDS_21_12_2021 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Wawrzaka (152 KB)

UCHWAŁA Nr 76_21_12_2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej dla dr Barbary Kaczorowskiej (170 KB)