Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

2021

Uchwała nr 1_DSPiKDS_2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Chilińskiej (454 KB)

Uchwała nr 2_DSPiKDS_2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr Sebastianowi Mikołajczakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (460 KB)

Uchwała nr 3_DSPiKDS_2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Aliny Tomaszewskiej-Szewczyk  (454 KB)