Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Nagroda Fundacji Grey House

Zdjęcie ilustracyjne

Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2019 r.

Fundacja Grey House Szara Kamienica ogłasza 8. już edycję Konkursu  na najbardziej intrygującą i najciekawszą osobowość twórczą dla studentów kierunków artystycznych w dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, nowe media (video, instalacje).    Celem konkursu jest wsparcie  działań artystycznych uczestników, nagrodą - jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych oraz wsparcie promocyjne ze strony Fundacji (w tym m.in. możliwość prezentacji swojej twórczości w galerii Szara Kamienica na wystawie indywidualnej).                                                                                                                                                                Nadesłane prace oceniać będą jurorzy wybrani spośród kuratorów ważnych polskich i zagranicznych instytucji wystawienniczych. Pełen skład Jury poznamy po zakończeniu naboru.  W roku ubiegłym w panelu jurorskim zasiadali: Agata Cukierska, Adam Mazur, Ewa Łączyńska-Widz, Piotr Sikora, Stanisław Ruksza oraz Krystyna Axmann - prezeska Fundacji.

 Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniowa i wysłać wraz z reprodukcjami prac w formacie cyfrowym na adres e- mail galerii Szara Kamienica: galeria@szarakamienica.pl

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie  www.szarakamienica.pl/pl/news

Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2019 r.

Fundacja Grey House Szara Kamienica jest organizacją pozarządową powstałą w 1993 roku.  Misją Fundacji, prócz  ochrony zabytków i rewaloryzacji substancji zabytkowo-kulturalnych, jest tworzenie przestrzeni dla świadomego odbioru sztuki i promowanie wysokiej jakości przedsięwzięć artystycznych. Od listopada 2010 r. Fundacja prowadzi niekomercyjną galerię sztuki współczesnej z siedzibą przy Rynku Głównym 6 w Krakowie.

Galeria Szara Kamienica powstała w 2010 r. Działalność wystawiennicza galerii skupia  się na promocji sztuki młodej. Wspieramy wszelkie działania młodych artystów zmierzające do samodzielnego zaistnienia na rynku sztuki. Realizujemy także własne,  często nowatorskie projekty kreując przestrzeń dla interdyscyplinarnego rozwoju sztuk - miejsce spotkań, dyskusji i kreatywnej wymiany.

pozostałe wiadomości