Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Wobec rysunku

Zdjęcie ilustracyjne

Wernisaż wystawy: czwartek 9 maja, godz. 12.00, Galeria Uniwersytecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Dzień wcześniej, tj. w środę 8 maja o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej będzie miał miejsce wykład pt. (Nad)Rysować. O Międzynarodowej Wystawie Rysunku Studenckiego.

Wystawa „Wobec rysunku” jest prezentacją prac, które w szczególny sposób odnoszą się do szerokiego obszaru sztuki w jaki wpisuje się aktualnie rysunek. Jest również próbą refleksji nad zmianami jakie zaszły w tym obszarze w ciągu ostatnich lat.

W roku 1998 pod tym samym tytułem odbył się wspólny pokaz prac osób związanych z Zakładem Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Po dwudziestu latach powrócono do tej koncepcji, czego efektem była zeszłoroczna wystawa w Dworze Artusa w Toruniu. Aktualna, cieszyńska prezentacja będzie kolejnym wydarzeniem realizowanym pod tym samym tytułem. W wydawnictwie towarzyszącym pierwszej edycji wystawy prof. Krzysztof Cander pisał: „Sztuka zawsze odradzała się w rezultacie odnowionego kontaktu z naturą. Tworzyła nowe wartości w wyniku wnikliwej analizy w dookolnej rzeczywistości. Poszerzenie pola obserwacji o kamerę, mikroskop i teleskop jedynie wyposaża nasze zmysły w narzędzia, daje świadomość istnienia innych przestrzeni, ale nie uwalnia od obowiązku wnikliwej analizy, popartej intelektualną refleksją i wrażliwą intuicją. Bez takiej analizy trudno marzyć i jakichkolwiek nowych i rzeczywiście twórczych syntezach, o nowatorskiej kreacji.” Zmiany jakie nastąpiły w obszarze sztuki od tego czasu, ogromny rozwój technologiczny tak chętnie wykorzystywany przez artystów, nieograniczone możliwości komunikacji w tzw. sieci czy swobodny dostęp do wszelkich narzędzi, choć rozszerzyły niebotycznie warsztat twórczy wciąż pozostają tylko jednym z elementów w procesie kreacji. Potwierdzają tym samym celność spostrzeżeń prof. K. Candera zawartych w tekście sprzed lat.

Stając „wobec rysunku” z bagażem wieloletnich doświadczeń próbujemy wciąż na nowo definiować naszą rzeczywistość, penetrować i dookreślać jej obszar w kontekście własnych możliwości. Wciąż na nowo i wciąż z entuzjazmem odkrywcy.

Artystki i artyści biorący udział w cieszyńskiej edycji wystawy WOBEC RYSUNKU związani są z Zakładem Rysunku funkcjonującym od lat na Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego UMK.

Lista uczestniczek i uczestników:

 • Bogdan Chmielewski
 • Krystyna Garstka
 • Jędrzej Gołaś
 • Paulina Gołoś
 • Piotr Grygorkiewicz
 • Elżbieta Jabłońska
 • Stanisław Kośmiński
 • Katarzyna Łyszkowska
 • Agnieszka Majak
 • Paweł Otwinowski
 • Witold Pochylski
 • Aleksandra Sojak-Borodo
 • Marek Szary

pozostałe wiadomości