Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

RELACJE - Martyna Łazarz, Tomasz Wlaźlak

Zdjęcie ilustracyjne

15.04.2019 – 6.05.2019

godz. 19:00

galeria ZPAP NURT

 

Cykl wystaw pt. RELACJE ma służyć przede wszystkim promocji wyróżniających się

studentów z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, którzy zaprezentują się razem ze swoimi pedagogami. Jakakolwiek aktywność twórcza stwarza okazję do podejmowania dyskusji na temat, nie tylko oceny formalnej, ale także jej interpretacji. Zestawienie ze sobą artystycznych poszukiwań młodych twórców w jednym, pozauczelnianym miejscu oraz przedstawienie pewnego rodzaju rekomendacji w formie merytorycznej i formalnej analizy RELACJI, będzie promocją wybranych postaw twórczych. Studentów i wykładowców. Sądzę, że tak pojęte RELACJE - Student / Pedagog służyć będą obu stronom, ale również odbiorcom sztuki. Wykładowcy, jako kreatorzy sztuki współczesnej, zarazem odpowiedzialni za artystyczne kształtowanie młodych ludzi mają do spełnienia ważne role.

prof. Marian Stępak

 

pozostałe wiadomości