Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Julia Kurek - "Wizyty domowe"

Zapraszamy na spotkanie z dr hab. Julią Kurek, prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie, które odbędzie się w ramach cyklu

Wizyty domowe”.

28.03.2019, godz. 19:00 Zakład Plastyki Intermedialnej ul. Mickiewicza 121, sala nr 6

Julia Kurek Ur. w Szczecinie. Artystka wizualna, performerka, autorka prac wideo i instalacji. Tytuł doktora habilitowanego uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktora na na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – studia doktoranckie, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – studia magisterskie. Laureatka: Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Międzynarodowego Festiwalu Wideo Art „Now&After” w Moskwie w Rosji, I Biennale Sztuki w Piotrkowie Trybunalskim. Brała udział w wielu wystawach, festiwalach i przeglądach sztuki: w Anglii, na Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Polsce.

Zajmuję się różnymi formami artystycznego przekazu – obiektem, instalacją, wideoartem, fotografią – jednak najbliższym mi językiem sztuki jest performans. Tworzę prace, których źródłem jest myśl o ludziach. Interesują mnie ludzie tworzący społeczność oraz człowiek jako indywiduum, jego odbiór i postrzeganie otaczającej rzeczywistości. W procesie kształtowania myśli składających się na ideę, która staje się podstawą do działania twórczego, zastanawiam się często nad przeszłością, nad tym kim jesteśmy egzystując w ukształtowanej rzeczywistości przez historię dziejów. Performans jest najbliższą mi formą komunikacji funkcjonującej w obszarze języka sztuki. Gdy zaczynam myśleć o problemie, który chcę podjąć poprzez formę artystycznej wypowiedzi, zazwyczaj myśl ta przyjmuje kształt działania performans. Performans jest jednym ze sposobów doświadczania rzeczywistości. Wysyłam komunikat – dostaję odpowiedź, sprawdzając tym samym psychofizyczną kondycję moją i otoczenia. To doświadczanie jest procesualnością wydarzeń, tworzących się w bardziej lub mniej świadomie wykonywanych przeze mnie gestach. Trudno opisywać coś, co wydarza się w procesie, coś co zaczynając, jednocześnie się kończy. W moich realizacjach ciało często staje się narzędziem kreującym działanie artystyczne. W performansach świadomie operuję gestami, które nadają sens działaniu. Zarówno możliwości, jak i ograniczenia związane z kondycją fizyczną, kreują charakter wypowiedzi artystycznej. Wydolność organizmu ma bezpośredni wpływ na realizowane przeze mnie działanie.

 

Organizatorzy:

koło naukowe „Wydarzenia Jakieś”

opiekun koła – dr Tomasz Wlaźlak

pozostałe wiadomości