Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRACOWNICY WYDZIAŁU NA RZECZ BIBLII GUTENBERGA

Zdjęcie ilustracyjne

W 2023 r. realizowany był interdyscyplinarny projekt badawczy, konserwatorski i upowszechniający pt. "Ratujemy pelplińską Biblię Gutenberga", przy którym pracował wieloosobowy zespół badaczy i konserwatorów, w tym w dużej mierze przedstawiciele Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 

17 II 2024 r. odbyło się w Pelplinie podsumowujące projekt sympozjum naukowe, podczas którego można było oglądać oryginał dzieła po pracach konserwatorskich. Uruchomiony został również portal www, poświęcony historii, badaniom i konserwacji Biblii Gutenberga, z dostępnymi modelami 3D oraz nowoczesną digitalizacją obu woluminów. Zapraszamy do zapoznania się z tym bogatym źródłem interdyscyplinarnej wiedzy: https://bibliagutenberga.diecezja-pelplin.pl/

Inicjatorem i koordynatorem całego projektu, a także wykonawcą części badań nieinwazyjnych, digitalizacji i opracowania historyczno-artystycznego jest dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK. Analizy i prace konserwatorskie tego bezcennego zabytku - jedynego w Polsce egzemplarza pierwszej historycznej księgi drukowanej o niezbywalnej wartości dla kultury światowej, wykonały badaczki z katedry Konserwacji Papieru i Skóry: dr Jolanta Czuczko, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, mgr Karolina Komsta-Sławińska oraz Arletta Piasecka z Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby. Badania desek opraw przeprowadziła mgr Barbara Gmińska-Nowak, we wciąż kontynuowane badania historyczno-artystyczne i archiwalne zaangażowane są dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK oraz Weronika Brączkowska, studentka studiów magisterskich kierunku Ochrona Dóbr Kultury.
 
Trzon zespołu badawczo-konserwatorskiego, od lewej: dr Ewa Chlebus i Joanna Sorka z Biblioteki Elbląskiej, oraz z Wydziału Sztuk Pięknych UMK: dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK, dr Dorota Jutrzenka-Supryn, dr Jolanta Czuczko, Karolina Komsta-Sławińska, Weronika Brączkowska

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.