Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ZAPISY DLA KONSERWATORÓW NA WYDARZENIA ENCORE

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach międzynarodowego stowarzyszenia wyższych szkół konserwatorskich ENCoRE - European Network for Conservation-Restoration Education.

W bieżącym roku odbędzie się już czwarte Ulrich Schiessl Ph.D. Colloquium. Tym razem będzie miało miejsce w Walencji, w Universitat Politècnica de València w dniach 19-20 listopada 2024 r. Kolokwium odbywa się pod patronatem ENCoRE. Organizatorzy zapraszają do licznego uczestnictwa, mając nadzieję na  inspirującą wymianę doświadczeń zarówno studentów studiów doktorskich, jak ich promotorów.

Więcej informacji za pośrednictwem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud, prof. UMK oraz korespondencyjnie: communication@encore-edu.org

----------

Istnieje także możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach Blended Intensive Program w  Ecole Superièure des Arts Saint-Luc w Liège (Belgia) w dniach 22-27 marca 2024 r. Temat warsztatów: The cleaning issue in conservation-restoration, a multidisciplinary affair.

Warsztaty organizowane są przez trzy spośród szkół konserwacji stowarzyszone w ramach ENCoRE: Escola das Artes Universidade Católica Portuguesa w Porto,Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes, Dept. Conservación y Restauración de Bienes Culturales  w Walencji i ESA SaintLuc w Liège. Dotyczyły będą aspektów zarówno etycznych, estetycznych, jak i technicznych związanych z usuwaniem wtórnych nawarstwień z różnego rodzaju zabytkowych  obiektów. Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, biorąc udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach. To okazja dla tych spośród nas, którzy nie mieli jeszcze możliwości zapoznania się z kwestiami fizykochemii oczyszczanych powierzchni i uwarunkowanego nią doboru substancji czyszczących, oczyszczania mechanicznego metodą soft particle blasting, czy stosowania żeli boraksowych do zapoznania się z tymi zagadnieniami w intensywnym trybie - bądź do usystematyzowana wiedzy i wymiany w międzynarodowym gronie kolegów.

Więcej szczegółów oraz deklaracja chęci uczestnictwa (zostało niewiele miejsc) za pośrednictwem przedstawicielki ENCoRE naszej uczelni - dr hab. Elżbiety Szmit-Naud, prof. UMK  z Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

pozostałe wiadomości