Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NABÓR W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ZWIĄZANĄ Z BYDGOSZCZĄ

Zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Bydgoszczy ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: "Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą", obronioną w roku akademickim 2022/2023, tj. pomiędzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. Termin zgłaszania prac: 23.02.2024 r. Pracę do konkursu zgłasza jej autor. 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach: prace magisterskie i doktorskie oraz prace inżynierskie i licencjackie.

Regulamin konkursu, wysokości nagród oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/prace-z-bydgoszcza-w-tle/.

pozostałe wiadomości