Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYRÓŻNIENIE ZA PRACĘ DOTYCZĄCĄ OCHRONY ZABYTKÓW I MUZEALNICTWA

Zdjęcie ilustracyjne

Magdalena Pawlińska, absolwentka kierunku Konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, otrzymała wyróżnienie  w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Gratulujemy!

Część konserwatorsko-artystyczna pracy pt. "Pergaminowy, składany wachlarz plisowany z końca XVIII wieku. Kolekcja Heleny Dąbczańskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu" została napisana pod opieką dr Doroty Jutrzenki-Supryn. Część teoretyczno-badawcza pt. "Skuteczność hydrożeli z dodatkiem biocydu do punktowej dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym" powstała pod kierunkiem dr hab. Joanny Karbowskiej-Berent, prof. UMK.

pozostałe wiadomości