Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ "OCHRONA ARCHIWALIÓW..."

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w VIII jubileuszowej konferencji z okazji 55-lecia Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry. Temat przewodni obrad brzmi: "Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania". Konferencja odbędzie się w dniach 25-26.04.2024 r. w Toruniu.

Podczas konferencji zostanie podjęta problematyka konserwacji zabytków na podłożu papierowym i skórzanym.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronach Katedry:

http://www.zkpis.umk.pl/?Konferencja-2024,326
https://www.facebook.com/profile.php?id=61554229422764

WAŻNE TERMINY
• do 31 stycznia 2024 roku nadsyłanie propozycji referatów wraz ze streszczeniem (1000 – 1800 znaków) na adres: plc@umk.pl lub paperandleather@umk.pl
• do  15 lutego 2024 roku kwalifikacja propozycji referatów oraz publikacja komunikatu nr 2 na stronie internetowej Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz w mailach kierowanych do zainteresowanych
• do 15 marca 2024 roku rejestracja na konferencję oraz  uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości: uczestnik stacjonarny – 500 zł, uczestnik online z prawem głosu – 300 zł, prelegent – 300 zł; informacje dotyczące sposobu uiszczenia opłat podane zostaną w komunikacie nr 2.

Organizatorami Konferencji są Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją.

Kontakt do organizatorów - e-mail: plc@umk.pl lub paperandleather@umk.pl;
telefon: 56 6113830 (29), 662 300 088.

pozostałe wiadomości