Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"BYDŁO I DREWNO". GRAFIKI DAWIDA ŁAWICKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne
Dawid Andrzej Ławicki, "Przednówek VIII", 2021, drzeworyt, 1024x717

Do 29 stycznia 2024 r. w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie trwa wystawa Dawida Ławickiego "Bydło i Drewno / grafika". Wystawa jest przeglądem drzeworytów wchodzących w skład magisterskiego dyplomu artystycznego. Zapraszamy!

Wszystkie prace prezentowane na wystawie powstały w technice drzeworytu langowego. Drzeworyt to technika bardzo wymagająca, ale dająca wielkie możliwości. Wybrałem tę technikę z prostej przyczyny - od małego uważałem, i uważam dalej, że nie ma nic piękniejszego niż faktura słojów drewna na desce. Dlatego wykorzystuję rysunek usłojenia drewna jako element, poprzez który buduję w swoich pracach kompozycję. Na każdej z moich prac zostały ukazane w różnych skrótach nakładające się na siebie przedstawienia krowy. Starałem się w nich zagubić postać krowy tak, aby zwierzę było tylko pretekstem do stworzenia grafik. Dzięki temu zabiegowi, w niektórych pracach wygubiłem całkowicie rzeczywiste przedstawienie zwierzęcia, a w innych, poprzez detal, wydobyłem jakąś krowę przed szereg stada. Dawid Ławicki

O wydarzeniu: http://www.galeriamm.eu/events/dawid-lawicki-bydlo-i-drewno-grafika/

pozostałe wiadomości