Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KOLEJNE DZIEŁA HASIORA W RĘKACH TORUŃSKICH KONSERWATORÓW

Zdjęcie ilustracyjne
Jedno z badanych dzieł z Muzeum Narodowego w Poznaniu - Władysław Hasior, "Wyszywanie charakteru", asamblaż, 1974 fot. Anna Cecylia Brzóstowicz

Kolejne dzieła Władysława Hasiora wkrótce trafią do Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej. Obecnie trwają prace przy asamblażu Władysława Hasiora Czarny Anioł na zlecenie Muzeum Narodowego w Szczecinie, a na początku stycznia z Muzeum Narodowego w Poznaniu przywiezione zostaną następne prace.

W sumie zostanie kompleksowo przebadanych 13 dzieł Władysława Hasiora: Rozstrzelanym (1962), Sebastian (1962), Fragment bohatera (1963), Ogrodnik (1963), Telewizor (1965), Nalot (1966), Anioł Zbuntowany (1967), Czarna pieśń (1972), Wyszywanie charakteru (1972), Kapliczka (1974), Nad wodą wielką i czystą (1975), Wiosenny pegaz (1975), Źródła błękitnej krwi (1977).

Prace badane są w ramach pracy doktorskiej mgr Anny Cecylii Brzóstowicz Władysław Hasior's works - selected conservation issues, history, and new perspectives on preservation, która powstaje pod kierunkiem dr. hab. Sławomira A. Kamińskiego, prof. UMK w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana. Obejmuje ona zapoznanie się z literaturą, kwerendy w innych ośrodkach muzealnych posiadających w swych zbiorach prace artysty, wywiady z konserwatorami i kuratorami wystaw, specjalistyczne badania materiałoznawcze i techniki własnej Hasiora, w tym identyfikacja tkanin, tworzyw sztucznych, polew lustrzanych, a także opis zachowania stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń.

Efekty wstępnego rozpoznania obiektów przeprowadzonego w siedzibie Muzeum Narodowego w Poznaniu zostały opisane w artykule mgr Anny Cecylii Brzóstowicz pt. Poznańska kolekcji Władysława Hasiora w rękach konserwatora – stan zachowania i problematyka, który wkrótce zostanie wydany w publikacji Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej pod red. prof. dr hab. Dariusza Markowskiego.

Zaplanowany w styczniu przewóz obiektów z Poznania do Torunia związany jest z opracowaniem metod i sposobów przeprowadzenia bezpiecznego transportu oraz późniejszego magazynowania tak skomplikowanych i delikatnych dzieł sztuki. Materiały na specjalistyczne opakowania finansowane są ze środków Grants4NCUStudents oraz zespołu EF „Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego” w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W warunkach muzealnych wykonano niskiej jakości skany 3D obiektów przy pomocy aplikacji na telefony komórkowe, stanowiące notatkę konserwatorską przed transportem. Po bezpiecznym przetransportowaniu dzieła zostaną zeskanowane ponownie, tym razem za pomocą skanerów 3D Artec Space Spider i Eva zakupionych przez Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK.

Po zebraniu wszystkich powyższych dzieł Władysława Hasiora w siedzibie Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej planowane jest zorganizowanie wystawy, tak, by studenci i pracownicy UMK mieli okazję zapoznać się z bliska z dziełami tego niezwykłego polskiego artysty.

Badane dzieła Władysława Hasiora z Muzeum Narodowego w Poznaniu, po lewej Fragment bohatera, po prawej Anioł Zbuntowany; fot. Anna Cecylia Brzóstowicz.

pozostałe wiadomości