Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

STUDENCI GRAFIKI NA WYSTAWIE W CHINACH

Zdjęcie ilustracyjne

Prace studentów grafiki zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową International Print Biennial Guanlan 2023 w Chinach. W wystawie bierze udział studentka studiów doktoranckich Academii Artium Humaniorum mgr Jagoda Jaworska oraz studenci Grafiki - Alicja Gizińska i Tomasz Lingo z Pracowni Wklęsłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu.

Do konkursu zgłoszono 4798 prac graficznych, a do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano grafiki 263 artystów. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia 2023 r. w China Printmaking Museum, Guanlan, Shenzhen. Wystawa trwa do 22 stycznia 2024 r.
 
Międzynarodowy konkurs odbywający się w Guanlan w Chinach należy do najbardziej prestiżowych pokazów współczesnej grafiki na świecie. Przez ostatnie 8 edycji wypracował sobie bardzo ważne miejsce w obszarze grafiki artystycznej.
 
Więcej informacji:
http://guanlanprints.com/
https://www.facebook.com/ChinaPrintmakingMuseum
https://www.facebook.com/grafikaumk

pozostałe wiadomości