Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ANTARKTYKA W ARTYSTYCZNEJ INTERPRETACJI JAKUBA WAWRZAKA

Zdjęcie ilustracyjne

Prace dr. Jakuba Wawrzaka z Katedry Grafiki WSzP UMK stały się częścią wystawy stałej Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Nowe pomieszczenie ekspozycyjne prezentuje wieloletni projekt artystyczno-badawczy Jakuba Wawrzaka pt. „Oaza". Na interdyscyplinarną realizację składają się m.in. cykl 14 fotografii, trzy makiety modelarskie, grafika cyfrowa oraz zdjęcie satelitarne Oazy Bungera.

Inspirację dla cyklu fotograficznego stanowiła historia Polskiej Stacji Polarnej im. A.B. Dobrowolskiego (dawna Oazis), położonej w Antarktydzie Wschodniej. Makieta obejmująca budynki oraz najbliższą okolicę placówki została wyeksponowana w nowej sali audytoryjnej Muzeum. Dodatkowe elementy (m.in. kontenery morskie i namioty) nawiązują do 4. Wyprawy Geofizycznej, która w styczniu 2022 roku przywróciła stację do życia po ponad 40-letniej hibernacji. Zestawowi zdjęć towarzyszy model pomieszczenia sypialnego. Wystawę dopełniają dwa filmy traktujące o procesie realizacji projektu i historii wspomnianego miejsca. Największa makieta, wykonana w skali 1:4, oraz grafika cyfrowa zaprezentowana w formie wydruku wielkoformatowego, ukazują wnętrze pobliskiej „Oazy 2". 
 
 
Jakub Wawrzak (ur. 1989) ukończył studia magisterskie w 2013 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, specjalność Intermedia i Multimedia. W roku 2014 podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych UTP w Bydgoszczy. W roku 2017 ponownie związał się z macierzystą uczelnią jako asystent w Pracowni Grafiki Multimedialnej Katedry Grafiki UMK. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W 2018 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Obrazy wirtualne a fenomen recepcji dioramy” uzyskując stopień naukowy doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Część teoretyczna pracy doktorskiej analizuje fenomen recepcji dioramy (makiety przestrzennej) rozumianej jako medium kulturotwórcze, narzędzie poznawcze i metoda pracy twórczej. Część artystyczna obejmuje wieloelementową realizację, na którą składają się m.in. makieta przestrzenna i cykl czarno-białych fotografii zatytułowany Oaza. W latach 2016- 2022 wziął udział w ponad 40 wystawach artystycznych w kraju i za granicą (kilkanaście wystaw międzynarodowych). Działalność artystyczna przyniosła mu ponad 30 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Fotografie autorstwa Jakuba Wawrzaka.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.