Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

DELEGACJA Z FILIPIN Z WIZYTĄ NA WYDZIALE

Zdjęcie ilustracyjne

Pod koniec listopada 2023 r. nasz Wydział odwiedziła delegacja z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Filipińskiego (University of the Phillippines): profesor Marc San Valentin - Dziekan, profesor Riza Romero - dyrektor katedry kierunków artystycznych (Department of Studio Arts) oraz Stefani Ursua - senior researcher.

Wizyta, będąca pokłosiem wcześniejszego spotkania w Malezji przy okazji oceny konserwatorskiej znajdującego się na Filipinach dzieła o obrotach Kopernika, zaowocowała wolą podpisania porozumienia o współpracy, planowanej do rozwijania w najbliższych latach. Więcej pisaliśmy o tym TU.

Celem wizyty są konsultacje z najlepszymi uczelniami konserwatorskimi programów nauczania oraz rozwiązań organizacyjnych i logistycznych, w związku z współtworzeniem pierwszego w Azji Południowo-Wschodniej kierunku konserwacja dzieł sztuki na poziomie akademickim.  W wizycie uczestniczyli Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK oraz  prodziekan ds. nauki i umiędzynarodowienia dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK. Goście zwiedzili laboratoria badawczo-konserwatorskie Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

pozostałe wiadomości