Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"GRAFICZNE KONSTELACJE" W GALERII SZTUKI ELEKTROWNIA

Zdjęcie ilustracyjne

Do 11 stycznia 2024 r. w Galerii Sztuki Elektrownia w Czeladzi (ul. Dehnelów 45) oglądać można wystawę "Graficzne Konstelacje", na której prace prezentują m.in. Zdzisław Mackiewicz, Michał Rygielski oraz Tomasz Barczyk. Kuratorami wystawy są Sebastian Dudzik i Adam Romaniuk.

Artyści biorący udział w wystawie: Stanisław Bałdyga, Tomasz Barczyk, Agnieszka Cieślińska, Jakub Cikała, Nastazja Ciupa, Dariusz Gajewski, Filip Gajewski, Paweł Frąckiewicz, Zbyněk Janáček, Tomasz Kukawski, Zdzisław Mackiewicz, Aleksandra Owczarek, Mirosław Pawłowski, Adam Romaniuk, Michał Rygielski, Marek Sibinský, Barbara Sosnowska-Bałdyga, Anna Trojanowska, Andrzej Węcławski, Andrzej Wochnik, Kamil Zaleski, Maria Zwolińska.

Graficzne konstelacje to wystawa prac członków i przyjaciół Stowarzyszenia Intergrafia. Działająca od ośmiu lat organizacja zajmuje się wspieraniem rozwoju grafiki artystycznej, jej popularyzacją, a także badaniami nad jej najnowszą historią i specyfiką procesu graficznego. Obecnie Intergrafia liczy blisko czterdziestu członków z całej Polski oraz kilku przedstawicieli czeskiego środowiska graficznego.

Największą grupę stanowią w niej oczywiście czynni graficy pracujący w szerokim spektrum metod i technik. Reprezentują oni niemal wszystkie liczące twórcze ośrodki w naszym kraju. Również pod względem wiekowym jest to grupa bardzo różnorodna. Są wśród nich zarówno uznani już artyści o ogromnym doświadczeniu, jak i zdolni przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Można powiedzieć, że twórczość członków Stowarzyszenia Intergrafia stanowi w jakimś stopniu reprezentatywną próbkę współczesnych tendencji w polskiej grafice. Zgodnie z tym, niniejszy przegląd ma w założeniu zaprezentować owe trendy, zarazem pokazać ogromny potencjał i atrakcyjność współczesnej sztuki graficznej. Wspomniana wyżej różnorodność postaw twórczych niejako w sposób naturalny przyniosła pomysł, by w układaniu porządku wystawy wykorzystać ideę konstelacyjnych układów. Dzięki temu można „czytać” wystawę na kilku różnych poziomach. By tak się stało, każdy uczestnik prezentuje grupę prac (cykl, zestaw) tworzących w pewnym zakresie autonomiczną mikro-prezentację własnej ścieżki artystycznej. Te „homogeniczne” struktury jednocześnie łączą się w kilkuelementowe układy o czytelnych wspólnych cechach. Na tym poziomie pojawiają się hasła, które stanowią niejako ideowe jądra tytułowych konstelacji (m.in.: Świat struktur - struktury świata, Znak i znaczenie, Pamięć, Tożsamość i emocje, Utopie współczesnego habitatu, Natura naturata, natura naturans). Trzeci, najwyższy poziom organizacyjnego porządku ekspozycji „układa” owe konstelacje w dwie nadrzędne grupy. Tutaj niejako konfrontowane zostają dwa spojrzenia, zwrócone ku sobie (człowiek i jego kondycja),  jak i na zewnątrz, na świat i rządzące nim prawa. Sebastian Dudzik

     Tomasz Barczyk, Brakuje mi słów, 2015, litografia, 65x85 cm

pozostałe wiadomości