Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ZAPRASZAMY DO POKAZANIA SWOICH PRAC W GOOGLE ARTS & CULTURE

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy artystów, będących pracownikami i studentami Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do współtworzenia wirtualnych ekspozycji prezentowanych na całym świecie w serwisie internetowym Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/).

Serwis internetowy Google Arts & Culture to prestiżowe przedsięwzięcie internetowe, dzięki któremu użytkownicy uzyskują dostęp do reprodukcji dzieł sztuki z całego świata. Zamieszczane tam dzieła są otagowane, co pozwala na wyszukiwanie ich według wielu kryteriów, takich jak nazwisko autora, tematyka dzieła, technika itp. Uniwersytet Mikołaja Kopernika dostał zaproszenie dołączenia do tego przedsięwzięcia jako pierwsza i jedyna jak dotąd uczelnia z Polski.

Obecnie przygotowywana jest wystawa tematyczna związana z trwającym w Polsce Rokiem Kopernikańskim. Do 1 grudnia 2023 r. (piątek) na adres joanacie@umk.pl można nadsyłać reprodukcje prac własnego autorstwa inspirowanych osobą lub twórczością Mikołaja Kopernika. Do każdej reprodukcji powinien być załączony opis w załączonej w pliku Excel tabeli, według poniższych wytycznych.

W tabeli obowiązkowe pola (kolumny) zaznaczone są na biało. Są to: kolumna D i E - tytuł dzieła po polsku i po angielsku (mogą być powielone w tym samym języku w obu kolumnach), kolumna F i G – opisy po polsku i po angielsku (mogą być krótkie). Prosimy o nieuzupełnianie kolumn A, AN, AO, które zostaną wypełnione przez administratora. Kolumny niebieskie (B, C, H-AM) są fakultatywne, stworzą dodatkowe tagi (znaczniki) do wyszukiwania reprodukcji. W tabeli dwie pierwsze pozycje, zaznaczone na zielono, są wpisane jako wzór (wiersze 2 i 3).

W przypadku nadsyłania kilku prac w ramach jednego cyklu lub dokumentujących jedno wydarzenie (np. prace kilku autorów z jednej wystawy), prosimy o umieszczenie ich w tej samej, wspólnej tabeli i zaznaczenie w opisie, do jakiego cyklu, wydarzenia praca się odnosi.

Każdy autor dzieła zawrze z UMK umowę licencyjną niewyłączną umożliwiającą nieodpłatne udostępnianie dzieła w Internecie z wyłączoną możliwością sporządzania kopii. Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony z opcją wypowiedzenia jej przez twórcę w każdym momencie, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

pozostałe wiadomości