Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ASAMBLAŻ WŁADYSŁAWA HASIORA U KONSERWATORÓW

Zdjęcie ilustracyjne
Na zdjęciu prof. dr hab. Dariusz Markowski i mgr Anna Andrzejewska z Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej

W Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej prowadzone są prace badawczo-konserwatorskie przy jednym z najbardziej znaczących dzieł Władysława Hasiora - „Czarnym krajobrazie” pochodzącym z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Prace prowadzone są przez cały zespół Laboratorium pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego i mgr Anny Andrzejewskiej. Dzięki nowoczesnej aparaturze Laboratorium wykonano szereg badań, w tym niezwykle ważne skanowanie obiektu w 3D.

„Czarny krajobraz” jest jednym z najbardziej znanych asamblaży autorstwa Władysława Hasiora.  „Czarny krajobraz” (- Dzieciom Zamojszczyzny z czasów II wojny światowej) to symboliczny cmentarz-epitafium dzieci, które zginęły podczas wojny, a ich szczątki spoczywają w bezimiennych mogiłach. Artysta wykorzystał dziecięcy wózek, który wypełnił ziemią, krzyżami oraz świecami. W ten poruszający sposób upamiętnił szczególnie okrutną historię, która spotkała dzieci, określane mianem „Dzieci Zamojszczyzny”.

Władysław Hasior, „Czarny krajobraz”, 1974, asamblaż, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, źródło: https://muzeumtatrzanskie.pl

pozostałe wiadomości