Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"BAGAŻ" ALEKSANDRY TRUCHEL W GALERII FORUM

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do Galerii Forum na autorską wystawę Aleksandry Truchel, będąca zwieńczeniem pracy nad rozprawą doktorską pt. „BAGAŻ. O napięciach znaczeniowych w modułowych obiektach przestrzennych, zależnie od ich skali i relacji z otoczeniem”. Wystawa prezentowana jest do 15.11.2023. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 9.11.2023 o godz. 11.00.

Na podstawie przykładów ze świata rzeźby i architektury oraz własnych doświadczeń i przemyśleń, w rozprawie doktorskiej wykazuję, jak różne emocje i interpretacje mogą towarzyszyć czytaniu dzieła, w zależności od jego skali, sposobu oddziaływania na odbiorcę i otoczenie oraz kontekstu miejsca i osobistych okoliczności. Bagaż, na który składają się indywidualne doświadczenia i wrażliwości, aktualny stan emocjonalny i zdrowotny, ale również wiek czy cechy fizyczne, może mieć ogromny wpływ na to, w jaki sposób odbieramy dzieło sztuki. Wybrałam moduł jako jednostkę powtarzalną, neutralną, będącą częścią całości - budulcem finalnego dzieła, zyskującym nową wartość po zestawieniu w całość. W kontekście tytułowego „BAGAŻU” wydał mi się najbardziej odpowiednią formą, na tyle uniwersalną aby móc go rozwinąć w zagadnienia związane ze skalą i relacją z otoczeniem. W pracy rozpatruję moduł pod wieloma względami i w różnych interpretacjach. Nie ograniczam się wyłącznie do brył, interpretując moduł także jako gest, powtarzalne czynności – podczas tworzenia rękodzieła, jak tkanina czy koronka, czy też maszynowego formowania, cięcia, montażu.  Wreszcie - być może najważniejszy w mojej twórczości moduł - to człowiek. Jednostka w dużym stopniu powtarzalna, o podobnej strukturze, budująca społeczeństwa, a jednak posiadająca indywidualne cechy, zmieniające się pod wpływem relacji, doświadczeń, często ukryte lub widziane tylko z bardzo bliska. Aleksandra Truchel
 
Aleksandra Truchel - mgr inż. arch., absolwentka Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Gdańskiej. Zajmuje się projektowaniem architektury i wnętrz, formami przestrzennymi i fotografią. Od 2008 r. związana z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, na którym prowadzi zajęcia projektowe w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby.

pozostałe wiadomości