Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWY W BIBLIOTECE POLSKIEJ W PARYŻU

Zdjęcie ilustracyjne
Obraz Ariki Madeyskiej (1928-2004)

10 listopada 2023 r. o godz. 19.00, w Bibliotece Polskiej w Paryżu (6 Quai d'Orléans, Paris, Francja) odbędzie się wernisaż dwóch wystaw przygotowanych przez osoby związane z naszym Wydziałem.

Pierwsza wystawa - „Bagatelles d’Arika Madeyska”, której kuratorką jest Klaudia Podsiadło, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, prezentować będzie twórczość polskiej malarki mieszkającej we Francji; druga - „Paris qui n’existe plus… Hôtel Mniszech/ Paryż jaki już nie istnieje… pałac Andrzeja Mniszcha”, której kuratorami są Anna Czarnocka i prof. dr hab. Tomasz de Rosset, ukaże dawne fotografie przedstawiające wnętrza paryskiej rezydencji świetnego malarza oraz jednego z wybitniejszych polskich kolekcjonerów.

Biblioteka Polska w Paryżu (Bibliothèque polonaise de Paris) to polska placówka kulturalna założona w 1838 r. Od ponad 180 lat stanowi jedną z najważniejszych form organizacji życia kulturalnego polskiej emigracji we Francji. Przechowywane są w niej unikatowe skarby kultury od XV w. aż po współczesność. W Bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się jeden z najbogatszych zbiorów poloników, jakie można znaleźć w instytucjach emigracyjnych. Obecnie księgozbiór Biblioteki obejmuje około 200 tys. woluminów, w tym zbiory rękopiśmienne, akta państwowe i archiwa Wielkiej Emigracji (dokumentacje emigracyjnych towarzystw i instytucji, pamiętniki i listy). Poza nimi w Bibliotece przechowywane są zbiory artystyczne liczące 25 tys. rysunków i rycin, 15 tys. fotografii, prawie 1500 obrazów, 1000 plakatów, 600 medali i monet oraz 350 rzeźb. W 2013 roku zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu zostały wpisane na międzynarodową listę Pamięć Świata UNESCO.

Fotografia wnętrza paryskiej rezydencji Andrzeja Mniszcha

pozostałe wiadomości