Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ELA JABŁOŃSKA Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ IM. K. KOBRO

Zdjęcie ilustracyjne

Z wielką dumą informujemy, że prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska otrzymała nagrodę im. Katarzyny Kobro 2022. Gratulujemy!

Jury w składzie: Jadwiga Sawicka (przewodnicząca), Alicja Bielawska, Monika Drożyńska i Jerzy Grzegorski przyznało nagrodę im. Katarzyny Kobro Elżbiecie Jabłońskiej za twórczość konsekwentnie opartą na współpracy, relacjach i wsparciu. W uznaniu zaangażowania i empatii, które są dobrą odpowiedzią na problemy naszej rzeczywistości. Za umiejętność twórczego zaniechania i zniknięcia, które są społecznie pożyteczną awangardą. Za perspektywę peryferii, która w centrum stawia codzienność, wrażliwość i uważność. Za stworzenie miejsca wspierającego rozwój i regenerację osób tworzących w czasach, gdy publiczne instytucje są masowo upolityczniane. Za umacnianie postaw twórczych młodego pokolenia osób artystycznych w ramach swojej praktyki dydaktycznej.

Nagroda ta przyznawana jest corocznie od 2001 r. Pomysłodawcą idei tego wyjątkowego wyróżnienia jest Józef Robakowski. Nagroda jest formą uhonorowania za aktywną i progresywną postawę wnoszącą do sztuki współczesnej twórcze, poszukujące rozwiązania. Wśród dotychczasowych laureatek i laureatów byli: Zbigniew Dłubak, Gerhard Jurgen Blum-Kwiatkowski, Andrzej Dłużniewski, Krzysztof M. Bednarski, Teresa Murak, Krzysztof Wodiczko, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Rybczyński, Andrzej Lachowicz, Zygmunt Rytka, Natalia LL, Cezary Bodzianowski, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Karolina Wiktor, Piotr Bosacki, Cecylia Malik, Ewa Ciepielewska i Koji Kamoji.

Prace i działania Elżbiety Jabłońskiej można aktualnie oglądać na wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach, w gdańskim Nomus, w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu na wystawie Chcąc pogodzić wszystkich nie zadowolisz nikogo, a już w listopadzie w Galerii Arsenał w Białymstoku na wystawie Radykalne rodzicielstwo.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.