Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WARSZTATY "FOTOGRAFIA DOKUMENTACYJNA DZIEŁ SZTUKI"

Zdjęcie ilustracyjne

W Pracowni Fotograficznej Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK, w październiku 2023 obyły się pierwsze warsztaty „Fotografia dokumentacyjna dzieł sztuki”. Zostały one przygotowane przez kierownika Pracowni - dr. hab. Adama Adamskiego, prof. UMK.

Uczestników powitali: Dyrektor CBiKDK dr hab. Magdalena Iwanicka, prof. UMK oraz Kierownik Pracowni Fotograficznej CBiKDK dr hab. Adam Adamski, prof. UMK. W tajniki współczesnych technologi cyfrowego obrazowania odbiorców wprowadził Rafał Wylegała, przedstawiciel Sony Europe.

Zagadnienia fotografii dokumentacyjnej dzieł sztuki w świetle VIS opracował Tomasz Markowski, omawiając takie zagadnienia: standardy digitalizacji obiektów muzealnych, metody kontroli poprawnego odwzorowania, podstawy zarządzania barwą, fotografia muzealiów, podstawy digitalizacji obiektów płaskich i przestrzennych, realizacja zdjęć obiektów muzealnych w studiu fotograficznym.

O fotografii multispektralnej dzieł sztuki  oraz technikach specjalnych w fotografii dokumentacyjnej zgromadzonym opowiedział  dr hab. Adam Adamski, prof. UMK. Przedstawił także praktycznie problematykę związaną z reflektografią UV, fluorescencją wzbudzoną UV, fotografią w bliskiej podczerwieni (IR), techniką PikselShift, techniką Gigapanoram.

Uczestnikami warsztatów byli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu - delegatura we Włocławku,  AES Pracowni Badań Archeologicznych Patryk Muntowski, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w Wrocławiu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz  Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Partnerem technologicznym warsztatów była Firma SONY.

Dokumentację fotograficzną warsztatów wykonali: Adam Adamski, Tomek Maciejewski, Tomasz Markowski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.