Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KONKURS GRAFICZNY NA PLAKAT PROFILAKTYCZNY PN. "PLAKAT! AKCJA! REAKCJA!"

Zdjęcie ilustracyjne
Grafika przedstawia fragment wyróżnionego w 2022 r. plakatu autorstwa Anny Błażejewskiej z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

Przypominamy, że w ramach X edycji programu „Sztuka wyboru”, w partnerstwie z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK, organizowany jest konkurs graficzny pn. „Plakat! Akcja! Reakcja!” na plakat profilaktyczny przeciwdziałający problemom związanym z uzależnieniami. Uczestnikami konkursu mogą być również studenci naszego Wydziału. Prace należy składać do dnia 31 października 2023 r.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • uczniowie w wieku 13-20 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) lub placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży,
  • studenci uczelni, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.

W pracach problem przeciwdziałania problemom związanym z uzależnieniami może być traktowany szeroko, począwszy od niebezpieczeństwa używania środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, wyroby tytoniowe), poprzez uzależnienia od hazardu, aż po uzależnienia od nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych. Prace konkursowe powinny być wykonane przez jednego autora.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie do dnia 31 października 2023 r. pracy konkursowej - osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) na następujący adres: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji Społecznej, Al. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz z dopiskiem „Sztuka Wyboru – konkurs graficzny”.

Należy złożyć płytę z plakatem/plakatami w formie elektronicznej lub poddanym/i digitalizacji w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w formacie A0. Plakaty w formacie wektorowym muszą mieć wszystkie czcionki zamienione na linie. Studenci składają także formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia uczestnika, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu, dostępne TU.

Laureatom konkursu w kategorii „studenci” zostaną przyznane nagrody:
1) za I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł oraz ekspozycja zwycięskiej pracy w formie billboardu w Galerii BO przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) za II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 600-800 zł,
3) za III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400-600 zł.

Zgłoszone na konkurs plakaty będą wykorzystywane w działaniach profilaktycznych realizowanych przez Organizatorów. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2023.

Wydział Sztuk Pięknych UMK w 2023 r. został partnerem programu "Sztuka wyboru" organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz oraz Fundację Tumult. Koordynatorem programu z ramienia Wydziału Sztuk Pięknych jest dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego. Ideą projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw oraz innych zachowań ryzykownych. Program kierowany jest także do nauczycieli, zwiększając ich świadomość w zakresie możliwości rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Więcej o programie i konkursie: http://sztukawyboru.pl/SW/aktualnos/136234,Konkurs-graficzny-programu-Sztuka-Wyboru-2023.html

pozostałe wiadomości