Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYKŁAD MISTRZOWSKI W TRAFO ELŻBIETY JABŁOŃSKIEJ

Zdjęcie ilustracyjne
Elżbieta Jabłońska, "Supermatka", 2003, źródło zdjęcia: https://trafo.art

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie i Akademia Sztuki w Szczecinie zapraszają na wykład prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej, prezentowany w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie w TRAFO. Wykład odbędzie się w środę18 października 2023 r. o godz. 18.00.

Cykl Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzony jest przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości prezentuje fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Więcej na stronie TRAFO: https://trafo.art/wyklady-mistrzowskieelzbieta-jablonska/.

Elżbieta Jabłońska – artystka wizualna, podejmująca ironiczną grę z przypisywanymi jednostce rolami społecznymi, mechanizmami funkcjonowania instytucji sztuki, poddająca refleksji zaangażowanie społeczne w obszarze sztuki. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz realizacje kuratorskie. Jej twórczość wpisywana jest często w obręb sztuki feministycznej czy postfeministycznej. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne. Traktuje dzieło sztuki jako obiekt relacyjny, którego sens i znaczenie może podlegać́ zmianom i negocjacji. Aktualnie koncentruje się na gestach artystycznych, które zachęcają̨ do działania, do budowania chwilowej wspólnoty, tworzenia pola wzajemnej komunikacji i porozumienia, rezygnując tym samym z produkcji materii, a czasem również̇ z własnego autorstwa.

pozostałe wiadomości