Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

13.10 WYSTAWA SPRAWOZDAWCZA

Zdjęcie ilustracyjne
Projekt plakatu: Pawel Gojowy

Wystawa sprawozdawcza to podsumowanie wielomiesięcznej pracy twórczej studentów w danym roku akademickim. Co roku przedstawiane są przykłady realizacji tematów zadanych studentom w związku z procesem dydaktycznym na poszczególnych kierunkach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do poznania poziomu umiejętności i sposobów myślenia młodych artystów. W tym roku sprawozdawcza wystawa końcoworoczna studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, podsumowująca rok akademicki 2022/2023, odbędzie się 13 października 2023 r. w godz. 9.00-13.45, według załączonego harmonogramu.

Harmonogram zwiedzania

Sienkiewicza 30/32:
9.00 Katedra Grafiki
9.30 Katedra Projektowania Graficznego
10.00 Katedra Malarstwa
10.30 Pracownia Witrażu

Sienkiewicza 4:
11.15 Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką

Mickiewicza 121:
12.00 Katedra Intermediów

Szosa Bydgoska 50/56:
12.45 Katedra Rysunku
13.15 Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby

W tym dniu, w godz. 9.00-14.30 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów kierunków artystycznych, umożliwiające im wzięcie udziału w wystawie.

pozostałe wiadomości