Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

W CSW "ZNAKI CZASU" WYSTAWA "US & U.S. INSPIRACJE"

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wystawę „us & U.S. Inspiracje” towarzyszącą międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne”. Wystawa prezentowana będzie w CSW „Znaki Czasu w Toruniu” w przestrzeni przed Kinem Centrum w dniach 9-16 października 2023 r.  

Uczestnicy: Tomasz Barczyk, Ewa Bińczyk, Agata Dworzak-Subocz, Piotr Florianowicz, Elżbieta Jabłońska, Monika Jabłońska, Beata Króliczak-Zajko, Dawid Ławicki, Katarzyna Łyszkowska, Nikodem Pręgowski, Marek Szary, Iwona Szpak-Pawłowska, Mirosław Wachowiak, Jakub Wawrzak, Martyna Wenda, Anna Wysocka, Marek Zajko.

Kuratorzy: Joanna Cieślikowska, Filip Pręgowski.

Opracowanie graficzne: Filip Pręgowski.

Jak pisał Jean Baudrillard, Ameryka to ekran, na który rzutowane są wszelkie formy współczesnego życia zbiorowego. Amerykańska, rozległa przestrzeń, zagęszczona tu i ówdzie strzelistą architekturą metropolii, staje się matrycą, poprzez którą widzimy i poddajemy krytyce rozmaite aspekty rzeczywistości, nie tylko amerykańskiej, ale także innych części świata, w tym również Polski. Ameryka postrzegana jest w kategorii mitu o wolności, atrakcyjności, sukcesie, bogactwie, sprawczości, potędze, ale krytyczny umysł zauważa również to, co w Ameryce niepokojące i niebezpieczne: nierówności społeczne, polityczny radykalizm, rasizm, imperializm, kolonializm. Specyfika Ameryki domaga się, by kraj ten opisywać (w tym także, a może przede wszystkim w sztuce) z uwzględnieniem obu tych perspektyw. Co więcej, z punktu widzenia zlokalizowanego w przestrzeni Starego Kontynentu, na przykład w Toruniu, nieuchronny wydaje się inny dualizm, zestawiający amerykańskość z tym co nasze, tutejsze, lokalne.

Wystawa „us & U.S. Inspiracje” oferuje właśnie takie spojrzenie. Na wystawie prezentowane są prace artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika − wykładowców, studentów i doktorantów, w rozmaity sposób powiązane z amerykańską kulturą i sztuką, odwołujące się do amerykańskiego stylu życia i szeroko pojętej amerykańskości.

Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata.

pozostałe wiadomości