Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NABÓR PRAC ARTYSTYCZNYCH NA WYSTAWĘ TOWARZYSZĄCĄ KONFERENCJI W CSW "ZNAKI CZASU"

Zdjęcie ilustracyjne

Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne”, która odbędzie się w dniach 10-12 października 2023 r., zapraszają pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych do zgłaszania propozycji prac artystycznych na wystawę towarzyszącą konferencji. Wystawa prezentowana będzie w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, w przestrzeni przed Kinem Centrum i Centrum Literatury.

Zapraszamy autorów prac o tematyce i stylistyce nawiązującej do amerykańskiej kultury, amerykańskiego stylu życia, odwołujących się do twórczości amerykańskich artystów lub w inny sposób odnoszących się do szeroko pojętej amerykańskości i relacji polsko-amerykańskich. Zachęcamy do zgłaszania grafik, obrazów i innych prac dwuwymiarowych, zawieszanych tradycyjnie na ścianie. W przypadku prac zrealizowanych w innych technikach istnieje możliwość ich prezentacji na monitorach (także w formie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej), jednak z powodu ograniczeń ekspozycyjnych bez opcji odtwarzania dźwięku.

Prosimy o przesyłanie propozycji prac artystycznych do dnia 25 września 2023 r. na adres mailowy Pełnomocniczki Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych do spraw promocji Joanny Cieślikowskiej: joanacie@umk.pl,  z zaznaczeniem sposobu prezentacji (forma cyfrowa lub praca dwuwymiarowa, a w tym drugim przypadku z podaniem wymiarów pracy).

Organizatorzy konferencji: Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

pozostałe wiadomości