Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KONSERWATORZY W PAŁACU RODU VON ENCKEVORT

Zdjęcie ilustracyjne

Co łączy poszukiwania złota, witrażownictwo na mistrzowskim poziomie i meble Thoneta? To znak rozpoznawczy ćwiczeń terenowych organizowanych przez Katedrę Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Tego lata w ramach ćwiczeń terenowych studenci wykonują badania odkrywkowe oraz profilaktyczne zabiegi konserwatorskie mające odsłonić i zabezpieczyć malarską dekorację ścian w sali reprezentacyjnej pałacu rodu von Enckevort w Święciechowie (niem. Silberberg) oraz badania konserwatorskie w kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Żółwinie (niem. Hassendorf). Badania prowadzone są pod kierunkiem mgr Darii A. Piaseckiej, a wykonywane przez studentów III roku – Magdę Czop, Martynę Jaroch, Katarzynę Król oraz Pawła Rączkę.

Oba obiekty znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pałac rodu von Enckevort - będący pierwotnie rezydencją szlachecką, obecnie jest własnością prywatną państwa Elżbiety i Edwarda Skorupów. Jest to budowla neobarokowa, powstała w 1 dekadzie XX w. na ruinach dworku z 1 ćwierci XIX w. jako część założenia rezydencjonalno-parkowego. Heinrich Enckevort - będący inicjatorem budowy nie oszczędzał środków, by pałac – siedziba rodu – był wyrazem majętności, ambicji i znajomości trendów. Badania odkrywkowe ujawniły jak dekorowana była najbardziej reprezentacyjna sala w pałacu – salon towarzyski. Ze względu na charakter sali studenci poszukiwali na ścianach złota i je odnaleźli! Detale sztukatorskie pokryto złotem płatkowym. Szlachetny metal nie okazał się jedyną niespodzianką. Odkrytych pałacowych skarbów jest więcej. Podczas opracowywania dokumentacji konserwatorskiej zwrócono szczególną uwagę na witraż zdobiący drugą kondygnację reprezentacyjnego holu. Pomimo niekompletności szkieł, uchronił się fragment z bardzo czytelną sygnaturą twórcy. Dla pierwszych właścicieli pałacu witraż wykonał warsztat Ferdinanda Müllera (1848-1916) – mistrza witrażownictwa, który na przełomie XIX i XX w. prowadził jedną z najbardziej znanych w Niemczech i jedną z najważniejszych pracowni witrażu protestanckiej Europy Środkowej. Jego projekty, szczególnie cenione w Norwegii i Rosji, zostały zrealizowane w wielu państwach Europy, Afryki Wschodniej czy Ameryki Północnej. Stylistyka i sposób wykonania witrażu potwierdza datowanie czasu powstania pałacu.

Drugim obiektem zabytkowym, w którym swoje doświadczenia zdobywają przyszli konserwatorzy, jest neoromański kościół p.w. Antoniego Padewskiego w Żółwinie. Jest to niewielka świątynia halowa wybudowana na miejscu poprzedniego, renesansowego kościoła z kamienia polnego i cegły. Budowla wyróżnia się dzięki zachowanej otwartej więźbie dachowej widocznej z wnętrza nawy. Ze względu na zły stan zachowania kościół wymaga pilnych prac ratunkowych. Zadaniem studentów jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji obiektu. Kościół skrywa wiele tajemnic, których odkrycie wymaga dalszych, pogłębionych badań. Jedną z nich wyjawiła kościelna zakrystia, w której ukryło się dobrze zachowane krzesło, mebel – ikona, oryginalny wytwór fabryki Michaela Thoneta.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.