Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYDZIAŁOWI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIATOWYM KONGRESIE KOPERNIKAŃSKIM

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 12-15 września 2023 r. miejscem obrad Światowego Kongresu Kopernikańskiego będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie to ostatnia część „kroczącego” Kongresu, w której wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Zorganizowane zostaną także wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Na program wydarzenia składać się będzie sześć sekcji tematycznych: astronomiczna, kulturoznawcza, historii medycyny, lekarska, nauczycielska i młodzieżowa oraz szereg wydarzeń towarzyszących. Nasi pracownicy wezmą udział w sekcji kulturoznawczej, w panelu historyczno-artystycznym, w którym prezentowane są dwie współwystępujące perspektywy. 

Z jednej strony do czynienia będziemy mieli z ujęciami z zakresu historii sztuki, zatem dziejów artystycznych realizacji i transformacji idei kopernikańskich, ale i upamiętniania postaci samego Kopernika. Z drugiej strony, nastąpi krytyczno-artystyczne zmierzenie się z tym dziedzictwem, jak również z jego obecnością i aktualnością dziś.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego obrady panelu historyczno-artystycznego z udziałem Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK - dr hab. Joanną Kucharzewską, prof. UMK. Animowaną grafikę umieszczoną na końcu filmu, zatytułowaną "We can move it!", stworzyła Monika Jabłońska, studentka Grafiki z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Podczas obrad referaty wygłoszą między innymi:

- prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik: "Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu - historia badań konserwatorskich",

- prof. dr hab. Elżbieta Basiul: "Wyniki aktualnych badań portretu gimnazjalnego Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu z zastosowaniem nowoczesnych technik nieniszczących",

- mgr Solongo Gansugh, dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK: "Nieznany portret Mikołaja Kopernika autorstwa Jana Gładysza w świetle badań nieinwazyjnych ze zbiorów Muzeum PAN Biblioteki Kórnickiej w Zamku Kórnickim",

- prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz: "Polska sztuka na emigracji w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika",

- dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK: "Najstarsze epitafia Mikołaja Kopernika",

- dr hab. Marcin Jaworski, prof. UMK: "Czego chcą obrazy? Antropologia reprezentacji wizualnych Mikołaja Kopernika: zawłaszczenia, gry, interpretacje",

- dr Małgorzata Geron: "Obchody pięćsetlecia urodzin Mikołaja Kopernika  w toruńskim środowisku artystycznym".

------

W przestrzeni uniwersyteckiej oraz podczas kongresu prezentowana będzie wystawa artystycznych plakatów zainspirowanych postacią oraz hasłami i ideami Mikołaja Kopernika, autorstwa studentów grafiki, specjalności projektowanie graficzne (kuratorzy: dr Piotr Florianowicz, dr hab. Nikodem Pręgowski, dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, mgr Paweł Gojowy, mgr Jakub Sobczak).

W Galerii „BO” na elewacji budynku Wydziału Sztuk Pięknych, przy ul. Sienkiewicza 30/32 zaprezentowany zostanie autorski billboard zaprojektowany przez studentkę - Monikę Jabłońską z kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne, zainspirowany postacią Mikołaja Kopernika (kurator: dr Piotr Florianowicz).

------

Więcej o kongresie: https://kopernik550.umk.pl/pl/o-kongresie

Program Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu: PDF_program_kongresu

Program sekcji kulturoznawczej kongresu: PDF_program_sekcji

 

pozostałe wiadomości