Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WITRAŻOWE ODKRYCIA

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK (Katedra Malarstwa) oraz mgr Adam Kaźmierczak (Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby) podczas prac konserwatorskich odkryli dwa zabytkowe witraże z 1884 r., które okazały się zaginionymi kwaterami z Zamku w Malborku.

4 sierpnia 2023 r. na zamku malborskim w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego odbyło się ich uroczyste przekazanie. Na uroczystości obecna była także Pani Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK oraz dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK (kierownik Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby).
Witraże wykonano w Królewskim Instytucie Witrażownictwa w podberlińskim Charlottenburgu na zlecenie Conrada Stainbrechta. Obiekty w nieznanych okolicznościach zostały utracone po II wojnie światowej i trafiły do kościoła w Zalewie. Jedna z kwater witrażowych, które właśnie wróciły do zamku, przedstawia proroka Mojżesza, druga posiada motyw ornamentalny. Obie stanowiły element całego zespołu szkleń wykonanych dla kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim.
 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.