Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

MOZAIKA KNAPPA Z AULI UMK W RĘKACH NASZYCH KONSERWATORÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie panneau z emaliowanych paneli metalowych znajdujących się na budynku Auli UMK. W dniu 31 lipca 2023 r. przeprowadzono demontaż pierwszych górnych płyt. Prace konserwatorskie wykona katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK kierowana przez dr. hab. Piotra Niemcewicza, prof. UMK.

Stan zachowania mozaiki (fot. Piotr Niemcewicz)

Za prace konserwatorskie odpowiedzialna jest dr Anna Zaręba, która wraz ze współpracownikami: mgr Arlettą Piasecką, mgr Zuzanną Jarmulską, mgr. Adamem Kaźmierczakiem, Damianem Rumińskim i studentami przywróci blask dziełu Stefana Knappa. Prace i badania konserwatorskie z udziałem m.in. dr Grażyny Szczepańskiej (pracowniczki katedry) przeprowadzone zostaną w nowym Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK.

Przypomnijmy, że dekoracja Auli powstała w związku z 500-rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Jak podaje Bogusław Mansfeld w krótkim wspomnieniu o Stefanie Knappie na łamach „Głosu Uczelni” (1997), zlecenie na wykonanie toruńskiego panneau otrzymał przypadkiem. W 1971 roku Stefan Knapp przyjechał z Anglii do Polski, aby wziąć udział w sympozjum kopernikańskim w Olsztynie. Następnie udzielił wywiadu do gazety „Życie Warszawy”, w którym wyraził chęć wykonania dzieła artystycznego związanego z poruszaną na sympozjum tematyką. Dziennik „Nowości” przyczynił się do powiązania artysty z projektantem kampusu UMK - Ryszardem Karłowiczem. Więcej TU.

Inicjatorką podjęcia prac konserwatorskich przy panneau była dziekan Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, która wspólnie z dr. hab. Piotrem Niemcewiczem. prof. UMK przygotowała program prac konserwatorskich. Dokumentacja ta stała się podstawą do wydania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na rozpoczęcie działań przy mozaice. Prace zostaną sfinansowane przez Urząd Miasta Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w związku z rocznicą 550-lecia urodzin jego patrona. Mozaikę po pracach konserwatorskich będzie można oglądać już od listopada tego roku.

Po lewej dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK i dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK (fot. J. Kucharzewska); po prawej dr Anna Zaręba (fot. Andrzej Romański)

Zdjęcia w galerii: Andrzej Romański

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.