Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRZYZNANE STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA I MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zdjęcie ilustracyjne
źródło zdjęcia: https://pozatorun.pl fot. Małgorzata Litwin

W lipcu zostały wręczone stypendia na II półrocze 2023 r. - stypendia w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Torunia oraz stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród stypendystów są trzy pracowniczki naszego Wydziału - dr hab. Katarzyna Łyszkowska, dr Emilia Ziółkowska-Ganc i dr Martyna Rzepecka. Gratulujemy!

Prezydent Miasta Torunia przyznał stypendia w dziedzinie kultury. Wsparcie gminy otrzymało sześcioro twórców, a wśród nich dr hab. Katarzyna Łyszkowska na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „MISTERIUM SŁOŃCA”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu podwieszanej, nadmuchiwanej, monumentalnej instalacji świetlnej w postaci kuli o średnicy 5 metrów, odwołującej się do słońca z elementami rysunkowymi czerpiącymi z symboliki Słońca, ekologii oraz Światowego Dziedzictwa Kultury tj. teorii kopernikańskiej z miastem Toruniem w tle.

Katarzyna Łyszkowska odbiera stypendium od Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego (fot. Wojtek Szabelski, źródło zdjęcia: https://www.torun.pl/pl/stypendia-dla-torunskiej-kultury).

Serdecznie gratuluję Państwu artystycznej kreatywności. Jestem pewien, że miejskie stypendia kulturalne wykorzystają Państwo w sposób optymalny. Odnajdujcie w nich, proszę, całą życzliwość swojego miasta, które od stuleci dostrzegało w artyzmie i kulturze swoje najważniejsze atuty – powiedział podczas uroczystości prezydent Torunia.

Stypendia kulturalne przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr 577/21 RMT z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów. Wzór dokumentacji dostępny jest TU.

 ------------

Stypendia na projekty w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury przyznał również marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Trafiły one do 12 osób, wśród których znalazły się dr Emilia Ziółkowska-Ganc (stypendium z zakresu opieki nad zabytkami) oraz dr Martyna Rzepecka (stypendium z zakresu sztuk plastycznych).

Stypendia są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej, pomagają realizować ciekawe projekty - powiedziała Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. - Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną, między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru. Dostają je także ci, którzy zajmują się upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Nagrodzeni stypendyści; w środku (piąta od lewej) Emilia Ziółkowska-Ganc (fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP, źródło zdjęcia: https://torun.wyborcza.pl).

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest TU. Z zasadami i trybem przyznawania stypendiów marszałka na projekty w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury zapoznać się można TU.

pozostałe wiadomości