Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NABÓR DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ "ACADEMIA COPERNICANA"

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana rozpoczyna rekrutację na nowy rok akademicki 2023/2024. To okazja do zrobienia kolejnego kroku w karierze akademickiej.

Academia Copernicana to interdyscyplinarna szkoła doktorska, do której aplikują osoby z całego świata wnoszące nową jakość do badań prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoranci i doktorantki wraz ze swoimi opiekunami naukowymi tworzą środowisko wspierające indywidualistów w ich intelektualnych dociekaniach.

Szczegółowe warunki procedury rekrutacyjnej.

Kandydatki i kandydaci będą mogli aplikować do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Academia Copernicana od 24 do 30 sierpnia 2023 r. Kompletna i prawidłowa aplikacja wymaga w pierwszej kolejności wyboru jednego z projektów z listy dostępnej na stronie https://www.ac.umk.pl/doctoral-projects/. W dyscyplinie sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki są to:

Supervisor(s)
Foreign  supervisor
Auxiliary      supervisor
Title of the doctoral project
dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
prof. dr Karen S. Santiago University of Santo Tomas
 
Synthetic paints in Polish painting from 1955-1975 – identification of materials and conservation issues of selected works
 
dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK
 
 
dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK
Computer Tomography and Nuclear Magnetic Resonance 3D imaging as tools for non-invasive assessment of historical book bindings structure. Basis for the restoration of the prayer book of Mary Stuart, Queen of Scots as an exemplary case study

Na podstawie wybranych zgłoszeń z kandydatami i kandydatkami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne (online, za pośrednictwem MS Teams). Odbędą się one między 11 a 22 września 2023 r.

pozostałe wiadomości