Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWA W RAMACH PROJEKTU ARTYSTYCZNEGO "PODNOSZĄC ZIEMIĘ"

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby współorganizuje wydarzenie artystyczne, którym jest ogólnopolska wystawa w ramach realizowanego projektu „Podnosząc Ziemię”. 

Wystawa prezentowana będzie w przestrzeniach  zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu (89-210 Łabiszyn) w dniach 29.07-31.08.2023. Wernisaż odbędzie się 29 lipca 2023 r. o godz. 18.00. Kuratorem wystawy jest dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK.

Problematyka, jaką podejmują organizatorzy i uczestnicy tego projektu, tak podczas sympozjum, jak i w trakcie kolejnych wystaw, skupia się wokół miejsca i roli człowieka we wszechświecie i na Ziemi, wokół szeroko rozumianej ekologii, sposobów jej rozwijania i upowszechniania, dialogu i wymiany myśli, działań artystycznych, prezentacji osiągnięć naukowych, projektowych i artystycznych w tym zakresie.

Główny organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarte".           

Współorganizatorzy: Pałac Lubostroń oraz Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK w Toruniu.

Uczestnicy wystawy: Katarzyna Adaszewska, Radosław Barek, Maria Drozd, Paweł Drozd, Beata Fertała-Harlender, Dorota Grubba-Thiede, Renata Jackowiak, Jacek Jagielski, Łukasz Jagielski, Marcin Jędrzak, Paulina Kowalczyk, Krystian Laszewicz, Ala Majewska, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Małgorzata Mazur, Tomasz Matusewicz, Zbigniew Mikielewicz, Paweł Otwinowski, Barbara Pilch, Roman Pilch, Marcin Podskarbi, Katarzyna Rudólff-Kanabaj, Bartłomiej Schmidt, Piotr Tołoczko, Aleksandra Truchel, Maciej Wierzbicki, Małgorzata Wojnowska-Sobecka.

Wystawa odbywa się w roku, którego patronem jest Mikołaj Kopernik. Jest kluczowym elementem całego zadania, wieńczącego wysiłki zespołów twórczych z Torunia i Poznania w odniesieniu do myśli o naszej planecie w kontekście obecnych wyzwań i zagrożeń, ale też w relacji człowiek – natura, w atmosferze wzajemnej harmonii, tak zdecydowanie mocno odczuwalnej w przyrodniczo-architektonicznej strefie Lubostronia.

Rocznica Kopernikańska, z inicjatywy Leona Skórzewskiego, właściciela majątku w Lubostroniu, została uhonorowana na tamtym terenie już 150 lat temu. Obecnie nastąpi w tym samym miejscu druga taka jubileuszowa okoliczność. Jednakże najbardziej rocznicowo doniosłe wydarzenia poświęcone wielkiemu Astronomowi, z oczywistych względów kumulują się zazwyczaj w Toruniu, zatem właśnie w rodzinnym mieście Kopernika nastąpi kolejna odsłona projektu „Podnosząc Ziemię”. Na przełomie października i listopada otwarta zostanie dedykowana naszemu Patronowi wystawa zlokalizowana w Galerii Artus w Dworze Artusa. Ekspozycja w toruńskiej galerii opierać się będzie na rezultatach wypracowanych podczas wcześniejszych wydarzeń mających miejsce w Lubostroniu.   

pozostałe wiadomości