Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

POTĘGA MAŁEJ FORMY 2

Zdjęcie ilustracyjne

Wernisaż wystawy - 12.02.2019, godz. 17:00 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu

Galeria WuBePe, Opole

Wystawa eksponowana do 2.03.2019 r.

Gorąco zapraszamy!

Potęga Małej Formy - to ogólnopolski projekt wystawienniczy Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze artystów wypowiadających sięprzez pryzmat małych form graficznych. 

Pierwsza edycja projektu odbyła się w latach 2016-2017 i obejmowała wybór małych form graficznych, prezentujących toruńskie środowisko graficzne, wykładowców oraz studentów związanych z Zakładem Grafiki WSzP UMK w Toruniu.  W ramach 1 edycji zorganizowano 4 wystawy /min. w Galerii Wydziału Sztuki UniwersytetuPedagogicznego, Kraków 2016, Galerii Centrum Sztuki - Pałac w Ostromecku, 2017 r/

Druga edycja realizowana w latach 2018 - 2019 przyjęła rozszerzoną formułę, prezentując prace nie tylko grafików, ale również twórców, którzy wypowiadają się poprzez małą formę, korzystając z innych technik plastycznych. Dotychczas zorganizowano 2 wystawy /min. w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2018, Akademicka Przestrzeń Sztuki, Galeria Wydziału Matematyki UMK w Toruniu, 2018/

/kurator wystawy, projekt materiałów promocyjnych - mgr Weronika Maszelewska/

Akademicka Przestrzeń Sztuki, Galeria Wydziału Matematyki UMK w Toruniu, 2018/. 

 

więcej informacji:

https://www.facebook.com/grafikaumk/

http://www.grafika.umk.pl/

pozostałe wiadomości