Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Nagroda w Indiach

Zdjęcie ilustracyjne

Gratulacje dla dr hab. Agaty Dworzak-Subocz z Zakładu Grafiki, której praca z cyklu Space otrzymała nagrodę honorową na International Drawing Biennale 2018-19 Branch of Ankan Art Assoicates w Indiach.

Jury oceniało 1060 prac 356 artystów z 26 krajów świata, do wystawy wybrano 100 prac artystów z 17 krajów. 

pozostałe wiadomości